omniture

ออมเดียคาด อัตราการใช้กำลังโรงงานผลิตจอแสดงผลชนิดบางเรียบ (FPD) พร้อมฟื้นตัวและเติบโตตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2567

Omdia
2024-05-24 09:53 43

ลอนดอน, 24 พ.ค. 2567 /PRNewswire/ -- ตลอดประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมจอแสดงผลชนิดบางเรียบ (flat panel display หรือ FPD) อัตราการใช้กำลังโรงงานผลิตโดยเฉลี่ยมักจะอยู่ที่ราว 84% อย่างไรก็ตาม ระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ขณะที่ตลาดจอ FPD ประสบความยากลำบากที่จะฟื้นตัวหลังจากภาวะอุปทานล้นเกินในช่วงวิกฤตโรคระบาด อัตราการใช้กำลังผลิตในทั้งอุตสาหกรรมลดลงอย่างมากเป็น 70.7%

Utilization forecast
Utilization forecast

เมื่อถึงจุดที่อุปสงค์เติบโตรวดเร็วกว่าการขยายตัวของกำลังผลิต จะเอื้อให้อัตราการใช้กำลังโรงงานผลิตที่มุ่งเน้นจอขนาดใหญ่สามารถเพิ่มสูงขึ้นเป็นเกือบ 90% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และอยู่ในระดับดีในปีต่อ ๆ ไปในอนาคต จากข้อมูลที่เพิ่งเผยแพร่ในรายงานติดตามอุปทาน อุปสงค์ และอุปกรณ์ OLED และ LCD (OLED and LCD Supply Demand and Equipment Tracker) ของ ออมเดีย (Omdia)

อัตราการใช้กำลังโรงงานผลิตสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุปสงค์แผงหน้าจอ วัสดุ ราคาแผงหน้าจอ และการทำกำไร จึงเป็นมาตรวัดที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมจอภาพชนิดบางเรียบ การสำรวจห่วงโซ่อุปทานอย่างครอบคลุมทำให้ทราบอัตราการใช้กำลังผลิตที่เกิดขึ้นจริงและการพยากรณ์ในระยะสั้นอย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีระยะเวลาการได้รับวัสดุที่สั้น จึงจำเป็นต้องจำลองอัตราการใช้กำลังผลิตในระยะที่ยาวกว่าเป็นฟังก์ชันของอุปทานและอุปสงค์

"อัตราการใช้กำลังโรงงานผลิตจอขนาดใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ราว 74% ในปี 2565 และ 2566 ทั้งนี้ในปี 2567 คาดว่าอุปสงค์สำหรับแผงหน้าจอจะเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่ผู้บริโภคซื้อจอภาพและทีวีขนาดใหญ่ขึ้นในการเปลี่ยนแทนของเก่า ขนาดทีวี LCD โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากถึง 2.9 นิ้วในปี 2566 และตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปคาดว่าขนาดทีวี LCD จะเพิ่มขึ้น 1.6 นิ้ว ก่อนจะเพิ่มขึ้นอีก 1.1 นิ้วในปี 2568 แผงหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัว 7% ของอุปสงค์ต่อหน่วย จะสนับสนุนอัตราการใช้กำลังโรงงานผลิตเฉลี่ยมากกว่า 82% ในปี 2567 โดยจากการใช้สภาวการณ์การวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์ คาดว่าอัตราการใช้กำลังโรงงานผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในแต่ละปีเป็นเกือบ 89% ในปี 2569" คุณ Charles Annis ผู้นำปฏิบัติการในคณะวิจัยจอแสดงผลของออมเดีย กล่าวแสดงความเห็น

แผนของชาร์ป (Sharp) ที่เพิ่งประกาศว่าจะปิดโรงงาน Gen 10 LCD SDP ในเมืองซาไก ประเทศญี่ปุ่น จะลดกำลังผลิตที่มีอยู่ลงอย่างมาก ซึ่งจะทำให้มีสมดุลมากขึ้นระหว่างอุปทานกับอุปสงค์ รวมถึงเพิ่มจำนวนไตรมาสที่อัตราการใช้กำลังผลิตสำหรับจอขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 90% หรือสูงกว่านั้น

"อัตราการใช้กำลังผลิต 90% เป็นจุดที่เหมาะสมซึ่งสนับสนุนให้ราคาแผงหน้าจอมั่นคงมากขึ้น และส่งเสริมการขยายกำลังผลิตอย่างพอประมาณ การหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดเช่นนี้ระหว่างกำลังผลิต อัตราการใช้ การเติบโต และราคา เพื่อเพิ่มการทำกำไรสูงสุด เป็นทั้งเป้าหมายและความท้าทายสำหรับบริษัทในห่วงโซ่อุปทานจอแสดงผลชนิดบางเรียบ ขณะที่อุตสาหกรรมนี้อิ่มตัวมากขึ้น" คุณ Annis กล่าวสรุป

เกี่ยวกับออมเดีย

ออมเดีย (Omdia) เป็นกลุ่มวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีในเครือบริษัท อินฟอร์มา เทค (Informa Tech) โดยความรู้เชิงลึกของเราในด้านตลาดเทคโนโลยีประกอบกับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตัดสินใจเรื่องการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด

Fasiha Khan: Fasiha.khan@omdia.com 

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/2420652/Omdia_Utilization_forecast.jpg?p=medium600
โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/2369794/Omdia_Logo.jpg?p=medium600

Source: Omdia
Keywords: Computer/Electronics Electronic Components Publishing/Information Service Television Survey, Polls & Research