omniture

APACMed บังคับใช้ประมวลจรรยาบรรณสากลสำหรับองค์กรสมาชิก

Asia Pacific Medical Technology Association
2015-12-14 10:04 314

สิงคโปร์-- 14 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

สมาคมเทคโนโลยีการแพทย์แห่งเอเชียแปซิฟิก (APACMed) ประกาศใช้ประมวลจรรยาบรรณสากลในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยผ่านการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของทุกฝ่าย ความร่วมมือคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรสมาชิก

APACMed มีความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า องค์กรสมาชิกจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพภายใต้มาตรฐานด้านจรรยาบรรณสูงสุด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างอิสระ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ประมวลจรรยาบรรณดังกล่าวได้กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับองค์กรสมาชิกเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การจัดประชุมวิชาการ การฝึกอบรมและให้ความรู้ การให้เงินวิจัยและการบริจาคเพื่อการกุศล โดยองค์กรสมาชิกทั้งหมดต้องทำตามหลักปฏิบัติในประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว

คุณวลาดิเมียร์ มาคัตซาเรีย ประธานของ APACMed กล่าวว่า "เราตัดสินใจใช้ประมวลจรรยาบรรณสากลเพราะต้องการความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และต้องปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ APACMed ในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่อุตสาหกรรม ในขณะที่เราทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างอนาคตด้านสุขภาพอันสดใสร่วมกัน"

ประมวลจรรยาบรรณฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับองค์กรทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของ APACMed

สื่อมวลชนสามารถติดต่อได้โดยตรงที่อีเมลของสำนักงานสื่อมวลชน APACMed@edelman.com

เกี่ยวกับ APACMed

สมาคมเทคโนโลยีการแพทย์แห่งเอเชียแปซิฟิก (APACMed) เป็นกระบอกเสียงให้กับอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัยโรคในเอเชียแปซิฟิก APACMed จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและนโยบายที่จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น สมาชิกปัจจุบันของสมาคมประกอบด้วยบริษัทชั้นนำหลายแห่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ สามารถดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมดได้ที่ http://www.apacmed.org/membership

ติดตามเราได้ทาง

ทวิตเตอร์: https://twitter.com/apacmed 
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/APACMed
ลิงค์อิน: https://www.linkedin.com/company/asia-pacific-medical-technology-association 
เว็บไซต์: http://www.apacmed.org/

สื่อมวลชนติดต่อ

Ashley Lau 
Edelman Public Relations Singapore
โทร. +65-6494-1578
อีเมล: ashley.lau@edelman.com

Source: Asia Pacific Medical Technology Association
Keywords: Health Care/Hospital Medical Equipment Medical/Pharmaceuticals