omniture

รางวัล "LUI Che Woo Prize" ประกาศรายชื่อผู้คว้ารางวัลประจำปี 2559

LUI Che Woo Prize Limited
2016-07-27 05:14 354

ฮ่องกง--27 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 3 ท่านแรก

 

 

From left: Prof. Lap-Chee Tsui, Member, Board of Governors, LUI Che Woo Prize Limited; Dr. Lui Che Woo, Founder & Chairman of the Board of Governors cum Prize Council, LUI Che Woo Prize; Prof. Lawrence J. Lau, Chairman, Prize Recommendation Committee, LUI Che Woo Prize; Dr. Moses Cheng, Member, Board of Governors, LUI Che Woo Prize Limited
From left: Prof. Lap-Chee Tsui, Member, Board of Governors, LUI Che Woo Prize Limited; Dr. Lui Che Woo, Founder & Chairman of the Board of Governors cum Prize Council, LUI Che Woo Prize; Prof. Lawrence J. Lau, Chairman, Prize Recommendation Committee, LUI Che Woo Prize; Dr. Moses Cheng, Member, Board of Governors, LUI Che Woo Prize Limited

 

Dr. Lui Che Woo, Founder & Chairman of the Board of Governors cum Prize Council, LUI Che Woo Prize
Dr. Lui Che Woo, Founder & Chairman of the Board of Governors cum Prize Council, LUI Che Woo Prize

 

Prof. Lawrence J. Lau, Chairman, Prize Recommendation Committee, LUI Che Woo Prize
Prof. Lawrence J. Lau, Chairman, Prize Recommendation Committee, LUI Che Woo Prize

 

LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation was established with the aim to promote world peace, mutual respect and support.
LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation was established with the aim to promote world peace, mutual respect and support.

 

LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation announces inaugural laureates.
LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation announces inaugural laureates.

 

รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201607.shtml

ผู้ได้รับรางวัล LUI Che Woo Prize ครั้งปฐมฤกษ์ ประจำปี 2559 ได้แก่

รางวัลสาขา 1: การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน (Sustainability Prize)
จุดสนใจพิเศษ: อุปทานอาหารโลก: ความปลอดภัยและความมั่นคง
ผู้ได้รับรางวัล: หยวน หลงปิง

ศาสตราจารย์หยวน หลงปิง ได้รับรางวัล Sustainability Prize จากความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งนำไปสู่อุปทานอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนในประเทศจีนและประเทศอื่นๆที่ประสบปัญหาความอดอยากมานาน โดยเทคโนโลยีข้าวลูกผสมของศาสตราจารย์หยวนมีส่วนช่วยอย่างมากในการยกระดับความมั่นคงของอุปทานอาหารโลก

รางวัลสาขา 2: การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ (Welfare Betterment Prize)
จุดสนใจพิเศษ: การรักษา และ/หรือ การควบคุมโรคระบาด โรคติดเชื้อ หรือโรคเรื้อรัง
ผู้ได้รับรางวัล: องค์การแพทย์ไร้พรมแดน

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ได้รับรางวัล Welfare Betterment Prize จากบทบาทอันสำคัญยิ่งในการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศเฮติเมื่อปี 2553 และการแพร่ระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี 2557 นอกจากนี้ MSF ยังให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ในดินแดนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ โรคระบาด หรือความขัดแย้งทางอาวุธ จึงกล่าวได้ว่าการทำงานของ MSF นำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติอย่างมีนัยสำคัญ

รางวัลสาขา 3: การส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวก (Positive Energy Prize)
จุดสนใจพิเศษ: บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง และมอบความหวังให้กับผู้อื่น
ผู้ที่ได้รับรางวัล: เจมส์ เอิร์ล "จิมมี่" คาร์เตอร์

จิมมี่ คาร์เตอร์ ได้รับรางวัล Positive Energy Prize จากการที่ตัวเขาเองและ The Carter Center ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2525 ได้สั่งสมคุณงามความดีมาโดยตลอด ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวกให้แก่โลกใบนี้ คุณคาร์เตอร์ได้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง มอบความหวัง รวมทั้งส่งผ่านพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้คนทั่วโลก ผ่านการสร้างสันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี รวมถึงความหวังให้แก่คนนับล้าน ตลอดจนต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในสังคมด้วย

ดร.หลิว เฉอ อู๋ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล กล่าวว่า "วันนี้นับเป็นวันสำคัญของ LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation อันเป็นรางวัลที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติสุขในโลก การเคารพและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าบนโลกได้อย่างเท่าเทียม ผมหวังว่าเราจะสามารถสร้างโลกที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเอื้ออาทรได้ภายหลังการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล 3 ท่านแรกนี้"

ดร.หลิวแสดงความหวังว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ท่านจะเดินหน้าสร้างคุณูปการในสาขาที่ตนได้รับรางวัล รวมถึงเผยแพร่แนวคิดและการดำเนินงานของตนในระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการกระจายพลังงานด้านบวกไปทั่วโลก

ศาสตราจารย์ลอว์เรนซ์ เจ เหลา ประธานคณะกรรมการเสนอรางวัล กล่าวว่า "รางวัลระดับนานาชาติอื่นๆมีการระบุขอบเขตการมอบรางวัลไว้อย่างแน่นอน แต่รางวัล LUI Che Woo Prize มีการมอบรางวัลในหลากหลายหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันไป และผู้ได้รับรางวัลไม่ได้กำจัดเฉพาะนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 สาขายังต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวดถึง 3 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเครื่องตอกย้ำว่าผู้ได้รับรางวัลแต่ละรายเป็นผูัที่เหมาะสมกับรางวัลอย่างแท้จริง"

LUI Che Woo Prize Limited
26 กรกฎาคม 2559

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ Ruder Finn Asia

Carmen Lee
โทร. +852-2201-6435
อีเมล: leec@ruderfinnasia.com

Gregory Cole
โทร. +852-2201-6416
อีเมล: coleg@ruderfinnasia.com

วิดีโอ - http://static.prnasia.com/pro/media/201607/lcw/video.mp4 
Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20160726/8521604702-a
Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20160726/8521604702-b
Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20160726/8521604702-c
Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20160726/8521604702-d
Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20160726/8521604702-e

Source: LUI Che Woo Prize Limited
Keywords: Food/Beverages Health Care/Hospital Infectious Disease Control Awards
Related News