omniture

ครอปไลฟ์เอเชียออกแถลงการณ์ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรของไทยประกาศตรวจสอบผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 3 ชนิด

CropLife Asia
2017-09-25 12:58 220

กรุงเทพฯ—25 ก.ย.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

หลังจากที่ทางกรมวิชาการเกษตร ประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานขั้นต่อไปเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 3 ชนิด ครอปไลฟ์เอเชีย (CropLife Asia) จึงได้ออกแถลงการณ์จากผู้อำนวยการบริหาร Dr. Siang Hee Tan โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

"ความท้าทายที่เหล่าเกษตรกรไทยกำลังเผชิญนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเมื่อประชากรในภูมิภาคและทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงถูกคาดหวังมากขึ้นว่าจะเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้วยการผลิตอาหารมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และกระทบโลกของเราให้น้อยลงด้วย เมื่อรวมถึงความจำเป็นในการกำจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ภารกิจท้าทายนี้จึงนับวันยิ่งน่าหวาดวิตก

"ครอปไลฟ์เอเชียมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรชาวไทยและทั่วทั้งภูมิภาคในการจัดการกับปัญหาท้าทายเหล่านี้ โดยการช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีอารักขาพืชที่ทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้นั้น นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ เช่นเดียวกับการใช้นวัตกรรมพลิกโลกเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ

"เรายังคงยึดมั่นในพันธสัญญานี้ และหวังที่จะสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งยวดเช่นนี้

"เกษตรกรรายย่อย 13 ล้านคนในไทย ต่างให้ความไว้วางใจเราว่าจะสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ เช่นเดียวกับการจัดอบรมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะเรามีหน้าที่ช่วยให้พวกเขาใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง"

เกี่ยวกับ ครอปไลฟ์เอเชีย

ครอปไลฟ์เอเชีย เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นองค์กรระดับภูมิภาคของ ครอปไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของวงการพืชศาสตร์ทั่วโลก เราส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน และมีวิสัยทัศน์ในการใช้นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ครอปไลฟ์เอเชียสนับสนุนการดำเนินงานของ 15 สมาคมทั่วทวีปที่เป็นสมาชิกของทางองค์กร และมีบริษัทสมาชิก 8 รายที่อยู่ในแถวหน้าของวงการวิจัยและพัฒนาด้านการอารักขาพืช เมล็ดพืช และ/หรือเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้กำหนดทิศทางองค์กร รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.croplifeasia.org

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Duke Hipp
Director, Public Affairs
CropLife Asia
โทร: (65) 6221 1615
อีเมล: duke.hipp@croplifeasia.org 

Source: CropLife Asia
Keywords: Agriculture Banking/Financial Service Trade show news