omniture

LONGiTerpilihdalamsenarai "New China Nifty 50" oleh Goldman Sachs

LONGi Solar
2017-11-01 14:22 410

BEIJING, 31 Oktober 2017 /PRNewswire/ -- Baru-baruini, bank pelaburanterbesar di dunia, Goldman Sachsmemilih 50 saham yang memperlihatkanekonomiCina di peringkatbaharu, dikenalisebagai "New China Nifty 50". LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (SHA: 601012) ialahsatu-satunyaperusahaan yang terpilihdaripadaindustritenagabaharu. Saham "Nifty 50" perlumemenuhitigasyarat: kadarpertumbuhankeuntunganbersihlebihtinggidaripada 15%, kadarpulanganekuitipemegangsahambiasa (ROE) yang lebihtinggidaripada 15% selamatigatahunberturut-turut, dannisbahhargakepadaperolehan (nisbah P/E) lebihrendahdaripada 35. Saham "New China Nifty 50" perlumendapatkadarpertumbuhanlebihtinggi, keuntunganlebihtinggidankeumpilankewangan yang lebihrendah.

LONGiterpilihdalamsenarai "New China Nifty 50" oleh Goldman Sachs
LONGiterpilihdalamsenarai "New China Nifty 50" oleh Goldman Sachs

LONGi, pengeluarproduksilikonmonohabluran yang terbesar di dunia, telahdiiktirafolehpasaran modal danmenjadipengeluarfotovoltayang terbesardi dunia.

Trend hargasahamLONGidannilaipotensinyamemperlihatkanpeningkatanpermintaanterhadapproduk PV monohabluran,dirangsangolehpertumbuhan PV teragih, peluasan Program PengoperasiTerbaikdanpembangunanprojek-projekfotovoltauntukmembasmikemiskinandalamindustri. Tatkalaberhadapandenganpersaingansengitdalamindustrifotovolta, darisatuperspektif yang lain, LONGitelahmemperluaskapasitibagimenanganipermintaanpasaran yang mantap. Dalamaspek yang lain, LONGiterusmeningkatkantahapteknikalbagi wafer,seldanmodulsilikonmonohablurandenganteknologisebagaidayasaingterasnya, manakalateknologiprodukmonohablurannyasentiasamenjadikeutamaandalamindustri. Faktor-faktorinilah yang menjadikanLONGisebagaisatu-satunyaperusahaandalamindustritenagabaharu yang terpilihdalamsenarai "New China Nifty 50" Goldman Sachs.

Foto - https://photos.prnasia.com/prnh/20171031/1978234-1

 

 

 

Source: LONGi Solar
Related Stocks:
Shanghai:601012
Keywords: Alternative Energies Computer/Electronics Electrical Utilities Electronic Components Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities Economic news, trends, analysis