omniture

Hyperion lancar seni bina pemetaan terbuka berasaskan rantaian blok pencarkan pemetaan

Hyperion
2018-08-06 08:00 1638

SINGAPURA, 6 Ogos 2018 /PRNewswire/ -- Hyperion, seni bina pemetaan berasaskan rantaian blok terbuka berdasarkan Hyperion Digital Location Right (HDLR), mengumumkan pelancaran rasmi teknologi pemetaannya. Hyperion bermatlamat untuk mengubah sistem pemetaan sedia ada di peringkat dasarnya dengan menyediakan infrastruktur bagi menyokong peta global yang terpencar sepenuhnya dan ditadbir sendiri yang mana pengguna yang berada di mana-mana jua boleh menyumbang, menyunting atau menggunakannya untuk keperluan mereka serta berkongsi nilai ekonomi.

Hyperion lancar seni bina pemetaan terbuka berasaskan rantaian blok pencarkan pemetaan
Hyperion lancar seni bina pemetaan terbuka berasaskan rantaian blok pencarkan pemetaan

Dr. Isaac Zhang, pengasas Hyperion, berkata:

"Dalam era telefon pintar, setiap orang mendapat akses kepada peta yang amat terperinci terus di tangan anda. Walau bagaimanapun, cara kita membangunkan dan menyenggara peta-peta ini jarang sekali berubah selama berabad-abad lamanya, yang mana kita masih lagi bergantung pada sistem maklumat dari atas ke bawah yang dikawal secara berpusat. Dalam era yang mana maklumat menjadi semakin terpencar dan diterajui komuniti, kami percaya hal ini adalah amat ketinggalan zaman. Hyperion mengubah situasi demikian dengan mengubah kawalan infrastruktur pemetaan kami daripada model yang dikawal secara berpusat kepada model yang terpencar dan bersifat demokrasi yang memanfaatkan kekuatan asas teknologi rantaian blok."

Ekosistem Hyperion menangani beberapa masalah utama dalam pembangunan pemetaan. Pertamanya, kos dalam membangunkan dan menyenggara peta yang terperinci dan terkini menggunakan model dari atas ke bawah adalah amat mahal serta tidak cekap, memerlukan syarikat-syarikat pemetaan dan kerajaan-kerajaan menghantar kakitangan bagi mengumpulkan maklumat di kawasan setempat. Kedua, model ini menyukarkan untuk memastikan peta adalah tepat atau terkini, memandangkan sumber akan diperuntukkan untuk menyenggara bahagian peta yang berbeza pada waktu yang berbeza. Ketiga, infrastruktur pemetaan semasa dikawal oleh kerajaan atau syarikat swasta, lalu mewujudkan penghalang untuk pengguna lain mengakses atau menggunakan peta ini.

Hyperion menangani isu ini menggunakan model tiga-jalur yang dikenali sebagai 'Hyperion Trinity'. Triniti ini mengandungi (1) teknologi pemetaan yang membolehkan sesiapa sahaja mengambil bahagian dalam pembangunan dan penyenggaraan peta tersebut, (2) model ekonomi untuk memberi insentif dan ganjaran kepada penyumbang dan (3) struktur komuniti yang mendayakan ekosistem tadbir urus-sendiri.

  • Bina-ramai untuk memberi insentif kepada sumbangan data peta global berkualiti dan infrastruktur sistem teragih yang dihoskan dengan Hyperion Digital Location Right (HDLR) sebagai ganjaran, seperti Perlombongan HDLR; yang membolehkan sesiapa sahaja mengambil bahagian dalam pembangunan dan penyenggaraan peta tersebut.
  • Kongsi-ramai untuk mewujudkan ekonomi peta terpencar mampan, yang mana bayaran perkhidmatan peta diagihkan kepada pemilik-pemilik HDLR secara sewajarnya mengikut kontrak pintar; sebagai contoh dividen HDLR; model ekonomi untuk memberi insentif dan mengganjari pihak penyumbang.
  • Tadbir-ramai untuk mencapai persetujuan mengenai teknologi dan peralihan sosial-ekonomi dengan tadbir urus yang diwakilkan, sebagai contoh, pengundian HDLR. Komuniti global Hyperion terdiri daripada komuniti serantau berbilang peringkat, ditadbir oleh perwakilan pemegang HDLR kawasan masing-masing, struktur komuniti bagi mendayakan ekosistem tadbir urus-sendiri.

Ekosistem Hyperion direka bentuk agar didorong persetujuan dan telus. Sistem ini dibangunkan berdasarkan tiga lapisan utama teknologi iaitu Lapisan Protokol, Lapisan Perkhidmatan dan Lapisan Ekosistem.

Lapisan Protokol mendayakan dua jalur kedua Triniti -- alatan pengurusan ekonomi dan komuniti. Ia adalah berasaskan Rangkaian Protokol Hyperion (HPN), sistem yang direka bentuk untuk menjamin ketelusan, privasi dan pemilikan adil terhadap data pada platform Hyperion. Rangkaian Protokol Hyperion ialah jaringan global bagi Nod Protokol Hyperion dengan pemasaran MapChain (Rantaian Blok Hyperion), kontrak pintar, dan storan teragih dipercayai. MapChain, dioptimumkan untuk data lokasi, menyokong komunikasi rentas rantaian demi kebolehoperasian dan kontrak pintar yang dipertingkat untuk kebolehpanjangan. MapChain secara natifnya menggabungkan Protokol Konsensus Ruang (SCP) inovatif kami bagi mencapai persetujuan tentang data lokasi statik (peta) dan data lokasi dinamik (penyetempatan) dengan cara yang selamat dan boleh disahkan. MapChain menggunakan BFT + DPos sebagai blok yang menghasilkan algoritma konsensus bagi menyokong perkhidmatan peta boleh diskala dan menguatkuasakan struktur tadbir urus diwakilkan secara tekal dalam komuniti Hyperion. 

Lapisan Perkhidmatan termasuk spektrum lengkap perkhidmatan peta terbuka dengan penyepaduan ketat melalui MapChain yang membolehkan Komuniti Peta Hyperion menghasilkan data peta, menggunakan perkhidmatan peta dan bertukar-tukar data peta. HMS terdiri daripada tiga modul utama: dMapper, suit penghasilan peta terpencar untuk Mapper bagi menghasilkan, mengemas kini atau membetulkan peta; dMap, rangkaian penuh perkhidmatan peta pelihara-privasi untuk pengguna Map menggunakannya dalam pelbagai konteks; dan Hyperion Marketplace, pasaran data lokasi terbuka yang membolehkan pengguna bertukar-tukar data lokasi dan menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi seperti pengiklanan berasaskan lokasi.

Lapisan Ekosistem menawarkan perkhidmatan berasaskan lokasi (LBS), seperti rangkaian sosial, pengiklanan dan permainan berasaskan lokasi, nilai terakru kepada HDLR. Hyperion akan berkolaborasi dengan spektrum LBS yang luas bagi memperkaya ekosistem Hyperion. Bagi menunjukkan kuasa penuh perkhidmatan Hyperion, Hyperion bakal membangunkan contoh LBS termasuk perkhidmatan peta guna-pandang yang dikenali sebagai Titan dan juga permainan berasaskan lokasi.

Apabila selesai, ekosistem ini akan mewujudkan kitaran bermanfaat yang melibatkan pengguna yang diberi insentif serta ganjaran untuk menyumbang kepada platform berkenaan, pengurus yang akan memastikan kualiti data dan keadilan sistem ganjaran serta evangelis yang seterusnya akan menghimpunkan lebih ramai pengguna pada platform tersebut.

Telegram: https://t.me/HyperionOfficalHYN
Laman Sesawang: www.hyn.space
Perhubungan Media: Biz@hyn.space

Foto - https://photos.prnasia.com/prnh/20180802/2202778-1

 

Source: Hyperion
Related Links:
Keywords: Computer/Electronics Internet Technology New products/services Blockchain Financial Technology