omniture
from common-pcom:html:key:en_segment_includes_overall_segment_header_shtml
PR Newswire: news distribution, targeting and monitoring

การประชุม China-ASEAN Mayors' Forum 2018 เปิดฉากที่นครหนานหนิง มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระดับเมืองระหว่างจีน-อาเซียน

2018-09-11 15:48

หนานหนิง, จีน--11 กันยายน--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

สถานีวิทยุ gx.cri.cn ของทางการจีนรายงานว่า การประชุม China-ASEAN Mayors' Forum 2018 ได้เปิดฉากขึ้นที่นครหนานหนิง เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา โดยตัวแทนจากเมืองต่างๆในจีนและอาเซียนราว 300 คน ได้มาร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับเมืองระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนายกเทศมนตรีจีน การเคหะและการพัฒนาเขตเมือง-ชนบทแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเทศบาลนครหนานหนิง ในหัวข้อ "ร่วมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือระดับเมืองระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในอาเซียน"

เมื่อวันที่ 8 กันยายน การประชุม China-ASEAN Mayors' Forum ได้จัดขึ้นที่นครหนานหนิง โดยคุณเฉิน อู๋ ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน การประชุม China-ASEAN Mayors' Forum ได้จัดขึ้นที่นครหนานหนิง โดยคุณเฉิน อู๋ ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน

การประชุมครั้งนี้ให้ความสนใจ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การสร้างเมืองและบริการทางการเงิน การพัฒนาเมืองและนวัตกรรมเทคโนโลยี การเชื่อมเมืองและความร่วมมือในอุตสาหกรรมการขนส่ง-โลจิสติกส์ และนวัตกรรมความร่วมมือระดับเมืองระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนกันในหลายช่องทาง หลายระดับ และหลายด้าน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การสื่อสารด้านนโยบาย การเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวก การค้าแบบไร้การกีดกัน การรวมกลุ่มทางการเงิน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในเมืองต่างๆของจีนกับอาเซียน นอกจากนั้นยังมีการเสนอแนะวิธีการสร้างชุมชนที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับอาเซียน

ภายในงาน คุณเฉิน อู๋ ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามยกระดับนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างเมือง ร่วมกันสร้างเมืองดิจิทัลตามเส้นทางสายไหม ผลักดันการสร้างความร่วมมือระดับเมืองระหว่างจีนกับอาเซียน ตลอดจนสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับอาเซียน

การประชุมระดับสูงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม China-ASEAN Expo (CAEXPO) โดยได้มีการยื่นเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงอนุมัติการจัดงานทุกปี

การประชุมนี้เน้นที่บทบาทของกว่างซีจ้วงในโครงการ Belt and Road โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือ และการพัฒนาระหว่างบรรดาผู้บริหารเมืองต่างๆในจีนและอาเซียน เพื่อสนับสนุนโครงการ Belt and Road รวมถึงการมีส่วนร่วมของเมืองต่างๆในจีนและอาเซียนในการสร้างเส้นทางสายไหม

นับตั้งแต่ที่มีการจัดงานครั้งแรกในปี 2015 การประชุมนี้ก็ประสบความสำเร็จมาแล้วสามครั้ง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมมาจาก 100 เมืองจากกว่า 20 มณฑล เขต และเขตปกครองตนเองในจีน รวมถึงกว่า 100 เมืองจาก 9 ประเทศอาเซียน งานนี้มีอิทธิพลมากขึ้นทุกปี นอกจากนั้นยังเริ่มมีบทบาทในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงด้านอื่นๆ และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180910/2232547-1

Source: gx.cri.cn
from common-pcom:html:key:en_segment_includes_releases_right_column_video_module_shtml

Featured Video

Related Keywords:

Banking/Financial Service

from common-pcom:html:key:en_segment_includes_overall_segment_footer_shtml
Advanced Search
Search
  
  1. Products & Services
  2. News Releases
  3. Knowledge Center
  4. Journalists & Media
  5. Multimedia Theater
  6. Contact Us