omniture

"ซันเทค" เผยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับคำร้องเรียนจากบริษัทประกันน้อยมาก สะท้อนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้า

Suntech
2019-03-04 13:46 382

อู๋ซี, จีน--4 มีนาคม 2562--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข้อมูลที่รวบรวมจากบริษัทประกันภัยภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระบุว่า สัดส่วนคำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของซันเทค (Suntech) เมื่อเทียบกับคำร้องเรียนทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยภายนอกได้รับ เช่น บริษัท Munich RE และ The People's Insurance Company of China (PICC) ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่เพียง 100 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพียง 0.01% โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ซันเทคได้รับการยกย่องจากทั่วโลกจากความเป็นเลิศด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายเพียงใด โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของซันเทคก็ยังคงผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ

มาตรฐานควบคุมคุณภาพอันเข้มงวด สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของซันเทคทุกชิ้นต้องผ่านกระบวนการทดสอบอันเข้มงวดบนสายการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบ EL ซึ่งเป็นการทดสอบหลังผ่านกระบวนการประกบเซลล์ การทดสอบ EL มีขั้นตอนคล้ายกับการสแกนอัลตราซาวด์แบบ B-mode ที่ใช้ในโรงพยาบาล โดยกล้องอินฟราเรดความคมชัดสูงจะถ่ายภาพโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของซันเทคด้วยรังสีอินฟราเรดย่านใกล้ ทำให้สามารถตรวจรอยร้าว การบัดกรีที่ไม่ได้คุณภาพ จุดตะแกรงหัก และตำหนิอื่นๆที่ตาเปล่ามองไม่เห็น ทำให้ขจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น

ส่วนการทดสอบขั้นสุดท้ายใช้ตัวทดสอบ BoGe ที่สั่งมาจากเยอรมนี บริษัทอื่นๆจะใช้อุปกรณ์นี้ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ซันเทคนำมาใช้ในการทดสอบโมดูลเป็นประจำ เพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังต้องผ่านการทดสอบตามระเบียบการความปลอดภัยอันเข้มงวด และการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่อิมแพคสูงสุด 3,600V กระบวนการทดสอบอันเข้มงวดเหล่านี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ของซันเทคมีคุณภาพที่เชื่อถือได้มาตลอด 25 ปี ทั้งนี้ คุณเฟย ผู้จัดการแผนกการประกันคุณภาพของซันเทค กล่าวว่า "ทุกคนตระหนักดีว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมมีการตั้งไว้สูงมาก และกระบวนการทดสอบอันเฉพาะเจาะจงคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของซันเทคมีคุณภาพเป็นเลิศ"

นอกจากการทดสอบบนสายการผลิตแล้ว โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของซันเทคทุกชิ้นต้องผ่านอีกบททดสอบก่อนจัดส่ง โดยทั่วไปแล้ว มาตรฐานระดับประเทศอย่าง GB2828 กำหนดให้มีการสุ่มตรวจตามระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (AQL) เพื่อชี้วัดคุณภาพของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละล็อต อย่างไรก็ดี ซันเทคได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานใหม่ โดยแผนกการประกันคุณภาพจะตรวจสอบภาพถ่าย EL ทุกภาพที่ถ่ายบนสายการผลิต เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานระดับประเทศและข้อกำหนดของลูกค้า จากนั้นอาจมีการตรวจสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งล็อตใหม่หมด คุณเฟยได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า "เมื่อเราเข้มงวดต่อตนเองและจัดการกับจุดอ่อนของตนเอง เมื่อนั้นเราจะสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด"

รั้งตำแหน่งผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยความเป็นเลิศด้านการจัดการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ซันเทคได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9000 จากระบบจัดการคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14000 จากระบบจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC, DNV GL, TUV และอื่นๆอีกมากมาย ซันเทคมีเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์ ประสบการณ์อันโชกโชน และชื่อเสียงอันโด่งดังด้านการออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ทั้งแบบอิสระและแบบเชื่อมกับกริดไฟฟ้าหลากหลายโครงการ 

คุณเฟยกล่าวว่า "นอกจากการทดสอบบนสายการผลิตอย่างเข้มงวดแล้ว เรายังตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงกว่าทั่วไปมาก" ซันเทคใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ การจัดการเพลตทดสอบมาตรฐาน (ปรับเปลี่ยนทุก 4 ชั่วโมง) การควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ "เรามีการกำหนดเป้าหมายในทางปฏิบัติ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งมอบจะต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังทนทานแม้ผ่านกาลเวลายาวนาน หากผลิตภัณฑ์ของเราคุณภาพไม่ดีจริงเราคงไม่กล้าพูดเช่นนี้"

ซันเทคให้ความสำคัญกับการผลิตที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมีการจัดการสายการผลิตอย่างดีเยี่ยมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ นอกจากนี้ ซันเทคยังให้ความสำคัญกับบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและให้บริการอย่างทันท่วงที ส่วนในแง่ของการบริหารจัดการลูกค้านั้น ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าคือหัวใจหลักของทีมงาน โดยมีการจัดตั้งทีมให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทกับลูกค้า กลไลการบริหารจัดการอันยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งทำให้ลูกค้าประทับใจในคุณภาพของซันเทค และทำให้ซันเทคเป็นผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

Source: Suntech
Keywords: Alternative Energies Electrical Utilities Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities Survey, Polls & Research
Related News