omniture

"Forest City" โครงการเมืองใหม่ในมาเลเซีย ได้รับรางวัลยกย่องและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด จากความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดสามปี

Country Garden Holdings
2019-04-01 11:34 306

ยะโฮร์บาห์รู, มาเลเซีย--1 เม.ย. 2562--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Forest City คือโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะระดับไฮโปรไฟล์ที่พัฒนาโดย Country Garden Holdings บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประเทศจีน โครงการนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่สามแล้ว และยังคงดึงดูดความสนใจจากคนในวงการรวมถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลก ทั้งยังได้รับการยกย่องจาก Forbes ให้เป็นหนึ่งใน "ห้าเมืองใหม่เขย่าอนาคต"

Forest City คว้าหลายรางวัลจากรัฐบาลมาเลเซีย จากความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Forest City ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด แห่งมาเลเซีย จากการสนับสนุนโครงการสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาของรัฐบาล โดยถือเป็นบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติเพียงแห่งเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ ต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม Forest City ได้รับรางวัล Best Sustainable Green Development Award จากนิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้างของเมือง โดยรับรางวัลจากนางซูไรดา กามารุดดิน รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการบริหารท้องถิ่น บนเวทีประกาศรางวัล Des Prix Infinitus ASEAN Property Awards Malaysia รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐบาลมาเลเซียตระหนักถึงคุณูปการของ Forest City ที่มีต่อสังคม

Forest City ได้รับรางวัลยกย่องและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ในพิธีเปิดโครงการ Dasar Komuniti Negara (DKN) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
Forest City ได้รับรางวัลยกย่องและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ในพิธีเปิดโครงการ Dasar Komuniti Negara (DKN) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

Forest City ได้รับรางวัล Best Sustainable Green Development Award จากนางซูไรดา กามารุดดิน รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการบริหารท้องถิ่น
Forest City ได้รับรางวัล Best Sustainable Green Development Award จากนางซูไรดา กามารุดดิน รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการบริหารท้องถิ่น

Forest City สนับสนุนการดำเนินโครงการ Belt and Road ของรัฐบาลจีน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

Forest City ถือเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินโครงการ Belt and Road ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการยกย่องจากองค์กรสื่อมากมายในฐานะต้นแบบระบบนิเวศเมืองที่ผสมผสานชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างชาญฉลาด พร้อมช่วยเหลือบรรดาบริษัทจีนในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เมืองใหม่อัจฉริยะแห่งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผสานอุตสาหกรรมไฮเทคกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างลงตัว ซึ่งสร้างคุณูปการมหาศาลต่อรัฐยะโฮร์ทั้งในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ณ เดือนมกราคม 2562 Forest City เสียภาษีให้รัฐยะโฮร์มากกว่า 200 ล้านริงกิต (ราว 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และทำสัญญากับบริษัทท้องถิ่น 150 แห่ง คิดเป็นมูลค่าถึง 1.6 พันล้านริงกิต (ราว 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปัจจุบัน เมืองใหม่แห่งนี้จ้างพนักงานมากกว่า 1,500 คน ซึ่ง 80% เป็นคนในท้องถิ่น ส่วนในช่วงก่อสร้างโครงการมีการจ้างงานมากกว่า 9,200 ตำแหน่ง และแรงงานเหล่านี้เสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐคิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านริงกิต (ราว 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในการพัฒนาขั้นต้น Forest City ได้ร่วมกับ McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับโลก สรุปข้อมูล 8 ธุรกิจและภาคส่วนอุตสาหกรรมที่จะเป็นแม่แบบในการหลอมรวมเมือง-อุตสาหกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวและ MICE, การดูแลสุขภาพ, การศึกษาและการฝึกอบรม, เทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีสีเขียว, สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค, การเงินแบบ near-shore finance, อีคอมเมิร์ซ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้ Forest City มีโรงเรียน Shattuck St Mary's School Forest City ซึ่งเป็นวิทยาเขตนอกประเทศเพียงแห่งเดียวของโรงเรียนประจำเอกชนชั้นนำของอเมริกา โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นอกจากนั้นยังมีบริษัทบริหารจัดการสุขภาพที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยจากหลายชาติได้เข้าถึงบริการดูแลสุขภาพระดับเวิลด์คลาส ขณะเดียวกัน ผู้ค้าปลีกราว 50 รายได้เปิดร้านเรียงรายในย่านการค้าของ Forest City และเมืองยะโฮร์บาห์รูมีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว 230,000 คนต่อปี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ช่วยกระตุ้นการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ผู้ค้าปลีก และร้านอาหารในท้องถิ่น

โรงเรียน Shattuck St. Mary's School Forest City
โรงเรียน Shattuck St. Mary's School Forest City

ด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม Forest City ได้ใช้แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยได้ลดผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศในระหว่างการก่อสร้างด้วยการวางระบบติดตามคุณภาพน้ำออนไลน์ ตลอดจนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งเขตคุ้มครองหญ้าทะเลและสร้างความหลากหลายทางระบบนิเวศ นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวยังยึดแนวทางความยั่งยืนในโครงการก่อสร้างต่างๆ ด้วยการสร้างโรงงานผลิตในเอเชียที่สามารถผลิตวัสดุและชิ้นส่วนเพื่อรองรับการก่อสร้างใหม่ๆ รวมพื้นที่ 1 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับประกันว่าอาคารทั้งหมดที่ใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นอาคารสีเขียว

นิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

สำหรับการพัฒนาขั้นต่อไป Forest City ได้เริ่มทำตามพิมพ์เขียวการหลอมรวมอุตสาหกรรมปี 2563 ที่มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานผลิตไฮเทคในศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาด 417 เอเคอร์ นอกจากนี้ Forest City จะเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินโครงการ Belt and Road และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้บรรดาบริษัทผู้ผลิต ผู้พัฒนาอุปกรณ์ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ สามารถขยายธุรกิจนอกประเทศจีน

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-a 
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-b 
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-c 
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-d

Source: Country Garden Holdings
Related Links:
Keywords: Construction/Building Awards Corporate Social Responsibility