omniture

จีนมุ่งมั่นสร้างถนนนวัตกรรม ปูทางกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนานาประเทศ

Science and Technology Daily
2019-05-13 15:15 223

ปักกิ่ง, 13 พฤษภาคม 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- ภายในปี 2561 ที่ผ่านมา ระบบดาวเทียมนำทาง Beidou ของจีน ได้ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในด้านการขนส่ง การวางแผนที่ดิน การเกษตรแม่นยำสูง และภารกิจด้านพลเรือนอื่น ๆ ในกว่า 30 ประเทศและดินแดนที่อยู่ตามแนวเส้นทาง "Belt and Road" ซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าว คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลและเครือข่ายแบ็กโบนหลักทั้งบนบกและใต้น้ำใน 12 ประเทศ

ในระหว่างการประชุมย่อย Innovation Road ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน ผู้สื่อข่าวของ Science and Technology Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ตั้งข้อสังเกตว่า หัวข้อของการประชุมสะท้อนถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการร่วมมือกับหุ้นส่วนจากนานาประเทศ และสร้างอนาคตร่วมกันด้วยนวัตกรรม

หลังจากที่จีนได้ประกาศแผนปฏิบัติการ Belt and Road Science, Technology and Innovation Cooperation Action Plan ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST) ก็ได้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าวในทันที โดยนาย Wang Zhigang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้ให้เห็นว่า ทางกระทรวงฯ ได้ดำเนินแผนปฏิบัติการดังกล่าวใน 4 ขอบเขตด้วยกัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างห้องปฏิบัติการทดลองร่วม การร่วมมือในอุทยานวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซึ่งล้วนแต่เห็นผลแล้วในขณะนี้

จีนเป็นผู้มีส่วนร่วมและผู้ได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปทั่วโลก ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้ริเริ่มการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือในวงกว้าง ซึ่งการสร้างถนนแห่งนวัตกรรมบนเส้นทาง "Belt and Road" นั้น ถือเป็นการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของจีนในการที่จะขยายการเปิดเสรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนแบ่งปันความสำเร็จด้านนวัตกรรมกับประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ การเปิดตัวแผนริเริ่ม Innovation Road Cooperate Initiative ของกระทรวง MOST ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังนับเป็นมาตรการสำคัญที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนเส้นทาง "Belt and Road" อย่างแท้จริง

Huai Jinpeng รองประธานบริหารของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน (China Association for Science and Technology (CAST)) กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมถือเป็นพื้นฐานสำหรับการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชน นับตั้งแต่ปี 2559 ทางสมาคม CAST ได้ส่งเสริมความร่วมมือในภาคปฏิบัติกับบรรดาองค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเส้นทาง "Belt and Road" รวมถึงองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ผ่านทางการดำเนินโครงการ "Belt and Road International Science and Technology Organization Cooperation Platform Construction Project" และแผน "Belt and Road Folk Science and Technology Humanities Exchange Joint Plan" โดยจีนจะร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ การอบรมบุคลากรคนเก่ง การรับรองความสามารถด้านวิศวกรรมระหว่างกัน การร่วมสร้างองค์กรระหว่างประเทศ และอีกมากมายหลายด้าน

Source: Science and Technology Daily
Keywords: Computer/Electronics Internet Technology Telecommunications Trade show news STEM (Science,Technology,Engineering,Mathematics)