omniture

SEG International Bhd เผย กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นทำสถิติสูงสุดใน 5 ปี

SEG International Bhd (SEGi)
2019-06-14 14:03 189

โกตาดามันซารา, มาเลเซีย, 14 มิถุนายน 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- SEG International Bhd (SEGi) แถลงในระหว่างการประชุมสามัญประจำปีว่า บริษัทมีกำไรก่อนภาษี 47.8 ล้านริงกิตในปี 2561 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี พร้อมประกาศกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 42.2 ล้านริงกิตในปี 2561 (เพิ่มขึ้น 4.9%)

สำหรับก้าวต่อไป SEGi จะยังคงเดินหน้าผลักดันการปฏิรูป พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการดำเนินงานหลักของบริษัท ได้แก่ SEGi University and Colleges ทั้งนี้ SEGi ยึดมั่นในหลักปรัชญาที่ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร ผู้จัดหา ชุมชน และนักลงทุน ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ โดยบริษัทและมหาวิทยาลัยจะยังคงรักษาความสามารถการแข่งขันในระดับสูง พร้อมสานต่อจุดมุ่งหมายในการก้าวสู่ความเป็นสากล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนที่ดีเยี่ยมแก่นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการทำให้ SEGi เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือก หรือ "University of Choice" ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้สำเร็จได้ด้วยการใส่ใจคุณภาพเป็นสำคัญ และการมุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่อนาคต นอกจากนี้ การดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัทยังมีความสอดคล้องกันเพื่อส่งเสริมให้ SEGi ยกระดับความสามารถรอบด้านสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

SEGi เปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 42 ปี ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คนใน 5 วิทยาเขตทั่วประเทศมาเลเซีย แม้ SEGi เติบโตขึ้นเนื่องด้วยหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหลักคือ การที่มหาวิทยาลัยทุ่มเทอุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ SEGi ยังมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค ในฐานะศูนย์กลางสำหรับการวิจัย ทุนการศึกษา และการสอน ด้วยชื่อเสียงทางด้านวิชาการที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะสำหรับอนาคต และประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ SEGi เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนประสบความสำเร็จในการเปิดรับนักศึกษาใหม่ กลยุทธ์เหล่านี้ เมื่อรวมกับการปรับปรุงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ SEGi เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในฐานะสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและความคุ้มค่าเงิน

SEGi มองว่าความร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การก้าวสู่สากลของทางสถาบัน เครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรมหาวิทยาลัยต่างชาติ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ SEGi ในการขยายการเข้าถึงทั่วโลกและการก้าวสู่สากล โดยปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรปริญญาของ SEGi ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ซึ่งดึงดูดนักศึกษาจากหลายพื้นเพและหลากเชื่อชาติ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการศึกษาแบบนอกระบบ (outreach programmes) และค่าเล่าเรียนที่ยืดหยุ่นเพื่อทำให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับทุกคน

Source: SEG International Bhd (SEGi)
Keywords: Education Higher Education Earnings