omniture

Startup Vietnam Foundation (SVF) ประกาศวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่ ปักหมุดเวียดนามบนแผนที่โลก

Startup Vietnam Foundation
2019-07-04 10:41 397

นครโฮจิมินห์ เวียดนาม, 4 ก.ค. 2019 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Startup Vietnam Foundation (SVF) มูลนิธิเพื่อสังคมและไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมในเวียดนาม จัดการประชุมประจำปีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 เพื่อประกาศวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่สำหรับปี 2020-2025

เกี่ยวกับ Startup Vietnam Foundation
เกี่ยวกับ Startup Vietnam Foundation

เดือนกรกฎาคม 2019 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ Startup Vietnam Foundation (SVF) เนื่องจากทางมูลนิธิได้เข้าสู่ปีที่ห้าของการดำเนินงาน โดยในระหว่างการประชุมประจำปีร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 200 รายในระบบนิเวศนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย นักลงทุน ชุมชน และพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษานั้น SVF ได้ประกาศวิสัยทัศน์ "SVF 2020 - 2025: The Grand Vision" เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิที่จะให้การสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Ecosystem) 

จากวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ที่จะ "ปักหมุดเวียดนามบนแผนที่โลก ด้วยความสามารถหลักด้านเทคโนโลยีของท้องถิ่น" SVF จึงจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักสามด้านในช่วงปี 2020-2025 ได้แก่:

  1. สร้างผลลัพธ์ต่อระบบนิเวศ ด้วยการอำนวยความสะดวก ร่วมมือ และเชื่อมต่อกับผู้สร้างและผู้สนับสนุนระบบนิเวศ
  2. เสริมศักยภาพเทคโนโลยี ด้วยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบรรดาสตาร์ทอัพเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีการเงิน
  3. เชื่อมการลงทุน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายท้องถิ่นและทั่วโลกเพื่อสร้างโอกาสการลงทุน การค้า และการพาณิชย์

SVF แสดงความขอบคุณเหล่าพาร์ทเนอร์และเมนเทอร์ในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนทุกรายในระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ SVF ยังได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงแผนงานหลัก ๆ ทั่วประเทศเพือขยายบทบาทและอิทธิพลของมูลนิธิต่อระบบนิเวศนวัตกรรมในเวียดนาม ได้แก่ โครงการทุน National Grant Scheme เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของเหล่าผู้สร้างระบบนิเวศ การประชุม Local Economic Forum ประจำปี หลักสูตร Innovation Development Programs สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ รัฐบาลท้องถิ่น และนักลงทุน

"เวียดนามกำลังปลดปล่อยศักยภาพเพื่อการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี และ SVF มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเพื่อสนับสนุนพันธมิตรทั่วโลกให้มาร่วมมือกับเวียดนามในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เราขอเชิญชวนให้พันธมิตรจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อกับเรา และสำรวจเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่คึกคักที่สุดในเอเชียใต้" Mr. Pham Duy Hieu รองประธาน SVF กล่าว

เกี่ยวกับ Startup Vietnam Foundation (SVF)

Startup Vietnam Foundation (SVF) เป็นมูลนิธิเพื่อสังคมและไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมในเวียดนาม ด้วยการสร้างผลลัพธ์ต่อระบบนิเวศ เสริมศักยภาพเทคโนโลยี และเชื่อมโยงการลงทุน และด้วยภารกิจสูงสุด "เพื่อคุณ เพื่อเวียดนาม" ("For You, For Vietnam") SVF จึงมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ มหาวิทยาลัย โครงการบ่มเพาะ เครือข่ายพี่เลี้ยง นักลงทุน ตลอดจนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ ทั้งในท้องถิ่นและระดับโลก

เว็บไซต์: www.svf.org.vn

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190703/2516103-1

Source: Startup Vietnam Foundation
Related Links:
Keywords: Banking/Financial Service Computer/Electronics Environmental Products & Services Corporate Social Responsibility Not for profit Financial Technology
Related News