omniture

กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอ เผยสินทรัพย์สุทธิแตะ $207.4 พันล้าน ณ สิ้นปี 2562

Ontario Teachers' Pension Plan
2020-04-01 20:20 193

รายได้จากการลงทุนทำสถิติที่ $20.2 พันล้านในระหว่างปี

โทรอนโต, 1 เมษายน 2563 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีอัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 10.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 16.3 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกองทุนฯ ทำรายได้จากการลงทุนในปี 2562 ที่ 20.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

"พอร์ตการลงทุนภาพสูงที่มีการกระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' บรรลุอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ 10.4% และสินทรัพย์สุทธิของเราแตะที่ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี" Jo Taylor ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "อย่างไรก็ตาม โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่นั้น เนื่องจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเราทั้งหมด เราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อสุขภาพของสมาชิกและพนักงาน และทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวอย่างดีเยี่ยม ในขณะที่เราปรับวิธีการทำงานพร้อมคงไว้ซึ่งการบริการในระดับสูง"

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางกองทุนฯ มีการสะสมทุนเต็มจำนวนโดยใช้หลักการลงทุนแบบระมัดระวังต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยสามารถชดเชยสภาวะเงินเฟ้อ 100% ให้กับแผนบำนาญทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.8% และ 9.8% ตามลำดับ

"สินทรัพย์แต่ละประเภทของเราให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกในระหว่างปี ซึ่งสะท้อนถึงพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงและมีโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้ซึ่งเรามีผลตอบแทนแข็งแกร่ง" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีการทำธุรกรรมจำนวนมากทั่วโลก ตลอดจนการเปิดตัว Teachers' Innovation Platform เพื่อลงทุนในดิสรัปทีฟเทคโนโลยี และการสร้าง Koru ซึ่งเป็นอินคิวเบเตอร์ที่ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้เข้าไปลงทุน เพื่อออกแบบและสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ"

ดังเช่นที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายปีเมื่อตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ (public equity markets) มีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' ยังคงทำผลงานได้ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์เอกชนไม่สอดคล้องกับตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ ซึ่งหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในระหว่างปี ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 กองทุน Ontario Teachers' จึงทำผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ 1.8% หรือ 2.7 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดสินทรัพย์
2562


2561เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)

ส่วนผสมสินทรัพย์
%

เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)

ส่วนผสมสินทรัพย์%

หุ้นจดทะเบียนซื้อขายในตลาด$

35.8


18%


$

31.6


17%


ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด39.3


19


33.4


18

75.1


37


65.0


35

ตราสารหนี้พันธบัตร72.7


36


58.2


31


ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง20.4


10


19.5


10

93.1


46


77.7


41

สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อสินค้าโภคภัณฑ์17.6


9


10.6


6


ทรัพยากรธรรมชาติ8.2


4


8.1


4


สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ10.3


5


8.7


5

36.1


18


27.4


15

สินทรัพย์ที่จับต้องได้อสังหาริมทรัพย์28.7


14


27.5


15


โครงสร้างพื้นฐาน17.0


8


17.8


9


ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง

4.3


2

45.7


22


49.6


26

สินเชื่อ16.3


8


15.2


8


Absolute return strategies16.5


8


12.6


7


Overlay0.3(0.4)ตลาดเงิน(79.1)


(39)


(59.5)


(32)


เงินลงทุนสุทธิ1$

204.0


100%


$

187.6


100%
 

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.28% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนในหลายสิบสกุลเงินทั่วโลก และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2562 กองทุนฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดลบ 1.8% ส่งผลให้ขาดทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา เมื่อเทียบกับสกุลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') คือผู้บริหารกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 207.4 พันล้านดอลลาร์ (ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 329,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo

ติดต่อ:

อเมริกาเหนือ
Dan Madge
โทร: +1 (416) 419-1437
อีเมล: dan_madge@otpp.com 

ยุโรปและเอเชีย
Oliver Mann
โทร: +44 203 7551 607
อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:

 

Source: Ontario Teachers' Pension Plan
Keywords: Banking/Financial Service Education Earnings
Related News