omniture

Xinhua Silk Road: CEIS ออกรายงานดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย (2563)

Xinhua Silk Road Information Service
2020-09-18 12:44 209

ปักกิ่ง, 18 ก.ย. 2563 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- China Economic Information Service (CEIS) ได้ออกรายงานดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธ (16 ก.ย.) ที่ผ่านมา

รายงานดังกล่าวสะท้อนถึงปริมาณการค้าระหว่างจีนและภูมิภาคต่างๆ ของจีนกับรัสเซีย พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบแนวโน้มและระดับการพัฒนาการค้าระหว่างสองฝ่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ ผ่านทางการจัดตั้งระบบดัชนีที่สามารถวัดปริมาณได้

ผลการจัดทำดัชนี พบว่า ดัชนีการค้าจีน-รัสเซียแสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้น 12.66% จากระดับในปี 2561

ทั้งนี้ ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซียรายเดือน แสดงให้เห็นว่า แม้การค้าทั่วโลกหดตัวลงอย่างรุนแรงเนื่องจาก COVID-19 แต่การค้าระหว่างจีน-รัสเซียยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศนั้นมีความยืดหยุ่นและศักยภาพดีเยี่ยม

สำหรับดัชนีการเกื้อกูลทางการค้า (trade complementarity index) พบว่า สินค้าที่มีการเกื้อกูลมากในบรรดาสินค้าส่งออกของจีนไปยังรัสเซียนั้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยวัตดุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง และ ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเบ็ดเตล็ด ซึ่งประกอบด้วยอาหาร สิ่งทอ เหล็กกล้า และเครื่องจักรกล ขณะที่ในส่วนของสินค้าส่งออกของรัสเซียไปยังจีน พบว่า วัตถุดิบที่ไม่ใช้บริโภค เชื้อเพลิงฟอสซิล และน้ำมันหล่อลื่น จัดเป็นสินค้าที่มีการเกื้อกูลทางการค้าลำดับต้นๆ

ขณะที่ดัชนีการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (intra-industry trade index) สะท้อนให้เห็นว่า จีนและรัสเซียมีการแบ่งแรงงาน (division of labor) ที่ระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหาร ตามด้วยการผลิตและแปรรูป ส่วนการแบ่งแรงงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น เริ่มมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

ผลการจัดทำดัชนีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขนาดและคุณภาพของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอนาคตที่สดใส

ฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการค้ากับรัสเซีย ซึ่งการจัดทำดัชนี Harbin City Radiation Index สามารถสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวการพัฒนาฮาร์บิน ในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือระดับภูมิภาคกับรัสเซีย

Harbin City Radiation Index ปิดที่ระดับ 149.46 จุดในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.01% เมื่อเทียบเป็นรายปี  

ทั้งนี้ รายงานดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซียเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2562

CEIS เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการและการดำเนินธุรกิจข้อมูลเศรษฐกิจของสำนักข่าวซินหัว ประกอบด้วย "Xinhua Finance" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลการเงินระดับประเทศภายใต้ CEIS ทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ "Xinhua Indices" เป็นองค์กรบริการดัชนีองค์กรแรกและองค์กรเดียวที่ครอบคลุมทุกสาขาในประเทศจีน โดยเป็นผู้จัดทำดัชนีที่มีอิทธิพลหลายดัชนีในตลาดทุน อุตสาหกรรม การพัฒนาความเป็นเมือง และการสร้างแบรนด์

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/316240.html

Source: Xinhua Silk Road Information Service
Keywords: Publishing/Information Service Economic news, trends, analysis
Related News