omniture

มหกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สุดยิ่งใหญ่ของจีนเปิดฉากที่นครหางโจว

E-Business Expo 2020
2020-09-18 19:05 413

หางโจว จีน--18 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มหกรรม International E-business Expo ครั้งที่ 7 เปิดฉากขึ้นพร้อมกับงาน Zhejiang International Digital Trade Fair และงาน Zhejiang Business Service Fair ครั้งที่ 11

มหกรรม International E-business Expo ครั้งที่ 7, งาน Zhejiang International Digital Trade Fair และงาน Zhejiang Business Service Fair ครั้งที่ 11 เปิดฉากขึ้นพร้อมกันในวันที่ 18 กันยายน 2563  ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติหางโจว ด้วยการจัดงานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองหางโจวและกระทรวงพาณิชย์ของมณฑลเจ้อเจียง ภายใต้ธีม "New Era of E-Business" โดยมุ่งชี้นำการเปลี่ยนแปลงการค้าทั่วโลกเป็นดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อภูมิทัศน์เศรษฐกิจใหม่

มหกรรมแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่นี้ถูกจัดขึ้นบนพื้นฐานของการสังเกตเทรนด์ การมองหาบริการ และการเลือกผลิตภัณฑ์ ภายใต้กรอบการทำงาน "1+8+N" โดยเลข "1" หมายถึง งานจัดแสดงสินค้าที่ให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานทั้ง 3 ประการดังกล่าว ซึ่งถูกนำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินกำหนดพื้นที่จัดแสดงทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ การค้าใหม่ การบริโภคใหม่ บริการดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระดับภูมิภาค ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระดับชนบท สินค้านำเข้า และสินค้าในประเทศ ส่วนเลข "8" หมายถึง งานประชุม 8 รายการ แบ่งเป็น 1 งานประชุมหลักและ 7 งานประชุมย่อย ในขณะที่ตัวหนังสือ "N" เป็นตัวแทนของจำนวนเป้าหมายที่แม่นยำ งานอีเวนต์ระดับไฮเอนด์ รวมถึงการประชุมจับคู่ขนาดเล็ก งานเสวนา และการประชุมโต๊ะกลมแบบปิด

Hu Wei จากเทศบาลเมืองหางโจว กล่าวว่า มหกรรมนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นร้อนในปัจจุบัน รวมถึงการอภิปรายเรื่องการรวมการค้าดิจิทัลและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในเชิงลึก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างงานจัดแสดงสินค้าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก งานนี้ใช้ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรอุตสาหกรรมของเมืองหางโจว และแสดงให้เห็นความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในแง่ของแนวคิดใหม่สำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล

Sheng Qiuping อธิบดีกระทรวงพาณิชย์ของมณฑลเจ้อเจียง กล่าวว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั่วโลกและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ทำให้การค้าดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตมีความรุ่งเรือง เกิดการเร่งความเร็วในการปรับใช้ ตลอดจนการบูรณาการนวัตกรรม อุตสาหกรรม และห่วงโซ่มูลค่าทั่วโลก ซึ่งได้กลายมาเป็นแนวทางสำคัญของการค้าในยุคดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ มณฑลเจ้อเจียงจึงเข้ามารับบทบาทเป็นผู้นำในการเร่งการพัฒนารูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ และยกระดับตัวเองในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมและผู้ประกอบการสำหรับการค้าบริการดิจิทัลด้วยการสร้างผู้นำโลกขึ้นมามากมายในภาคส่วนต่าง ๆ มณฑลแห่งนี้ยังใช้การเข้าถึงหลายมุมมองเพื่อเปลี่ยนต้นแบบการพัฒนา ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เหมาะสม ตลอดจนเร่งความเร็วในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบทั้งในภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรม

Source: E-Business Expo 2020
Keywords: Banking/Financial Service Computer/Electronics Trade show news