omniture

Xinhua Silk Road: Forum Bandar-Bandar Terusan Dunia 2020 diadakan pada hari Isnin di Yangzhou, Timur China

Xinhua Silk Road Information Service
2020-10-03 03:04 1383

BEIJING, Oct. 3, 2020 /PRNewswire/ -- Forum Bandar-Bandar Terusan Dunia 2020 bermula pada hari Isnin di Yangzhou, Wilayah Jiangsu di timur China.

The 2020 World Canal Cities Forum kicks off on Monday in Yangzhou, east China's Jiangsu Province.
The 2020 World Canal Cities Forum kicks off on Monday in Yangzhou, east China's Jiangsu Province.

Bertemakan kemakmuran dan pembangunan yang lestari bagi industri pelancongan budaya bandar-bandar terusan dunia, forum tersebut bertujuan untuk berkongsi dan memperlihatkan amalan yang berhasil dan pengalaman termaju budaya terusan dunia dan memberikan rujukan berguna untuk pembangunan bandar-bandar terusan dunia dan budaya terusan.

500 pegawai, pakar dan sarjana dari dalam dan luar negara membincangkan topik tentang cara untuk industri pelancongan budaya bandar-bandar terusan dapat terus mencapai pembangunan jangka panjang yang makmur, dan mencapai kesepakatan di forum tersebut.

Perlindungan, pewarisan dan penggunaan budaya Terusan Besar adalah dalam tempoh yang terbaik dalam sejarah, kerana China telah meningkatkan usaha untuk menggesa perlindungan yang terbaik untuk Terusan Besar dan telah mengeluarkan satu rancangan berkenaan pembinaan taman budaya kebangsaan untuk Terusan Besar, Liu Qibao, naib presiden Jawatankuasa Kebangsaan Persidangan Perundingan Politik Rakyat China (CPPCC) yang ke-13, berkata di forum tersebut.

Wu Zhenglong, gabenor Wilayah Jiangsu, menyatakan bahawa Jiangsu akan berusaha untuk mempromosikan pembinaan Lingkaran Budaya Terusan Besar dan memasukkan bahagian Jiangsu pada Terusan Besar dalam kad perniagaan budaya untuk wilayah tersebut. 

Pelbagai aktiviti, seperti Karnival Terusan 2020 dan Ekspo Makanan Bandar-Bandar Terusan Dunia 2020, turut diadakan semasa acara tersebut dalam usaha untuk memperlihatkan lagi daya tarikan budaya tersebut dan Terusan Besar yang penuh bertenaga dan bersemangat.

Diasaskan pada 2007, Forum Bandar-Bandar Terusan Dunia telah menjadi platform yang terkenal untuk menggalakkan kerjasama di antara bandar terusan dan mempromosikan perlindungan warisan, pembangunan pelancongan, tadbir urus alam sekitar, pembinaan bandar, perlindungan Terusan Besar dan perkongsian ekonomi dan budaya di antara bandar-bandar terusan.

Lihat pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/316588.html

Source: Xinhua Silk Road Information Service
Related Links:
Keywords: Amusement Parks and Tourist Attractions Publishing/Information Service Travel Trade show news