omniture

Xinhua Silk Road: อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์จีนจะเติบโตรวดเร็วขึ้น มุ่งบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน

Xinhua Silk Road
2020-10-26 13:35 26

หนานจิง, จีน--26 ตุลาคม 2563--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Jintan Photovoltaic New Energy Development Summit kicks off in Changzhou, a city in east China's Jiangsu Province, Oct. 22.
Jintan Photovoltaic New Energy Development Summit kicks off in Changzhou, a city in east China's Jiangsu Province, Oct. 22.

คณะผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองจินถัน มณฑลเจียงซู ประเทศจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ระบุว่า อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์จีนมีแนวโน้มเติบโตรวดเร็วขึ้น ในขณะที่จีนตั้งเป้าจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ไม่เกินปีพ.ศ. 2573 และบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ไม่เกินปีพ.ศ. 2603

โจว ต้าตี้ รองประธานสมาคมวิจัยพลังงานจีน กล่าวในการประชุมสุดยอด Jintan Photovoltaic New Energy Development Summit ว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน โครงสร้างพลังงานของจีนต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ โดยสัดส่วนของพลังงานฟอสซิลในบรรดาพลังงานต้นกำเนิด (Primary Energy) ต้องลดลงอย่างมาก ในขณะที่สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว

หลิว ยี่หยาง รองเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์จีน กล่าวว่า "จีนควรเร่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานฟอสซิลในการบริโภคพลังงานต้นกำเนิดในประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า"

คุณหลิวกล่าวว่า พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นในอนาคต พร้อมกับคาดการณ์ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใหม่ในจีนจะมีกำลังการผลิตทะลุ 65 กิกะวัตต์ต่อปีในช่วงปี 2564-2568

สำนักงานพลังงานแห่งชาติจีนคาดการณ์ว่า ในปี 2563 กำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมกับกริดไฟฟ้าและมีต้นทุนไม่เกินราคาขายส่งเฉลี่ย (Grid Parity) จะพุ่งขึ้นแตะระดับ 33.1 ล้านกิโลวัตต์

ชื่อ จิงลี่ นักวิจัยจากศูนย์พลังงานหมุนเวียนจีน สังกัดสถาบันวิจัยพลังงานของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน กล่าวว่า จีนกำลังส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่เป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนจะเข้าสู่ยุค Grid Parity ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14

คุณชื่อกล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลควรกำหนดนโยบายที่ช่วยยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและลดต้นทุนของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนในระดับต่ำเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS) ในเครือสำนักข่าวซินหัว ได้เผยแพร่รายงานการพัฒนาประจำปีของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์จีน โดยมีการคาดการณ์ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางพลังงานต้นกำเนิดอื่น ๆ ในจีน

เมืองจินถัน หนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของจีน ดึงดูดบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ที่แต่ละแห่งมีรายได้ต่อปีเกิน 1 พันล้านหยวนจากทั่วห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2562 อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เมืองจินถันมีรายได้รวมเกือบ 3 หมื่นล้านหยวน

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/317012.html

Source: Xinhua Silk Road
Keywords: Alternative Energies Environmental Products & Services Oil/Energy Utilities