omniture

จีนเริ่มก่อสร้างอุโมงค์รถวิ่งใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

Qingdao Conson Development
2020-11-02 14:45 97

Qingdao Conson Development เริ่มก่อสร้างอุโมงค์แห่งที่สองในอ่าวเจียวโจว

Qingdao Conson Development starts construction on the world’s longest subsea road tunnel
Qingdao Conson Development starts construction on the world’s longest subsea road tunnel

ชิงเต่า, จีน--2 พฤศจิกายน 2563--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ 

พิธีเริ่มก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลอ่าวเจียวโจวแห่งที่สอง ซึ่งเป็นอุโมงค์รถวิ่งใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก จัดขึ้นในเขตเมืองใหม่ชายฝั่งตะวันตกเมืองชิงเต่าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม โดยบรรดาผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบริษัท Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

หวัง เจียนหุย ประธานบริษัท Qingdao Conson Development กล่าวในพิธีว่า "อุโมงค์ใต้ทะเลอ่าวเจียวโจวแห่งที่สองจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองชิงเต่าและเสริมแกร่งการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับตะวันตก ทำให้ทั้งสองฝั่งของช่องแคบเจริญรุ่งเรืองและลดความแออัดของการจราจร Qingdao Conson Development รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองที่เปิดกว้าง ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง และเป็นสากล ด้วยมาตรฐานการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับสูง"

บริษัท Qingdao Conson Development เริ่มทำการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลอ่าวเจียวโจวแห่งที่สองตั้งแต่ปี 2555 โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของจีนหลายท่าน ซึ่งรวมถึงนักวิชาการชื่อดังอย่าง เฉียน ฉีหู โดยได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (pre-feasibility study) 4 ครั้ง และการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) 15 ครั้ง และตอนนี้ Qingdao Conson Development ได้เริ่มก่อสร้างว่าที่อุโมงค์รถวิ่งใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกแล้ว 

โครงการนี้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือและนวัตกรรมระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการออกแบบและการก่อสร้างอุโมงค์สู่ยุคใหม่ด้วยการเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ เช่น การระบายอากาศในอุโมงค์ การป้องกันภัยพิบัติ แรงดันน้ำที่สูงมาก การเจาะทางผ่านรอยแตกขนาดใหญ่ รวมถึงการขุดเจาะและระเบิดอุโมงค์ด้วยโล่ขุดเจาะขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมอุโมงค์

อุโมงค์จะเริ่มต้นที่ถนนฮวยเหอตะวันออกในเขตเมืองใหม่ชายฝั่งตะวันตกเมืองชิงเต่า ทอดยาวไปตามถนนหลิวกงเต่า และลอดใต้อ่าวเจียวโจว ไปขึ้นที่ท่าเรือชิงเต่า และเชื่อมกับชายฝั่งตะวันออก นับเป็นการเชื่อมเมืองชายฝั่งของชิงเต่าอย่างมีประสิทธิภาพ อุโมงค์ดังกล่าวเป็นแบบเลนสวน 6 เลน ระยะทาง 15.89 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าอุโมงค์ Ryfylke ของนอร์เวย์ (14.3 กิโลเมตร) ขณะเดียวกัน ปริมาณดินและหินที่ขุดขึ้นมาคาดว่าจะทะลุ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าอุโมงค์ Seikan ของญี่ปุ่น (5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร) และอุโมงค์ Channel Tunnel ของยุโรป (4.8 ล้านลูกบาศก์เมตร)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในเมืองใหญ่อย่างต่อเนื่องของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยอุโมงค์ใต้ทะเลอ่าวเจียวโจวแห่งที่สองจะเป็นมาตรฐานสากลในการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานอุโมงค์ในทศวรรษหน้า และจะปูทางไปสู่การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลในจีนและทั่วโลกในอนาคต ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอ่าวเจียวโจว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคาบสมุทรเจียวตง และผลักดันเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองชายฝั่งระดับโลกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qdgxjt.com/about/index.html

เกี่ยวกับ Qingdao Conson Development

Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยได้รับการอนุมัติจากเทศบาลเมืองชิงเต่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการลงทุนและการดำเนินงานของรัฐ บริษัทมีหน้าที่บริหารเงินทุนและสินทรัพย์ของรัฐ ตลอดจนดำเนินการลงทุน จัดหาเงินทุน และจัดการสินทรัพย์ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาเมือง เพื่อบรรลุพันธกิจในการพัฒนาเมือง

Source: Qingdao Conson Development
Keywords: Construction/Building Transportation
Related News