omniture

Rockwell Automation เปิดตัวบริการใหม่ LifecycleIQ(TM) Services ปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมทั่วเอเชียแปซิฟิก

Rockwell Automation
2021-06-04 12:59 83

ขยายบริการระดับมืออาชีพผสมผสานองค์ความรู้เข้ากับเทคโนโลยี มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยกระดับความยั่งยืนของธุรกิจแบบองค์รวม

มิลวอกี--4 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ คิดค้นนวัตกรรมได้เร็วขึ้นและยกระดับประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล Rockwell Automation จึงได้พัฒนาบริการและโซลูชันของบริษัท โดยขอเปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่าง LifecycleIQ Services

 

แบรนด์ใหม่นี้แสดงให้เห็นแนวทางใหม่ ๆ ที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีของ Rockwell Automation เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและกำหนดนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม

LifecycleIQ Services คือการบริการที่เปลี่ยนความต้องการและคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบัน โดยผนวกรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับความรู้อย่างกว้างขวางของมนุษย์ เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ทำงานได้เร็วขึ้น อัจฉริยะขึ้น และคล่องตัวมากขึ้นในทุกจุดของวงจรธุรกิจ บริการนี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ รู้ถึงพลังขององค์กรที่เชื่อมต่อถึงกัน หรือ Connected Enterprise ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ดำเนินงาน และบำรุงรักษาในโรงงานใหม่หรือกระทั่งการขยายโรงงานเดิม

"LifecycleIQ Services สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยไม่ได้เข้ามาช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการผลิตและทำให้เกิดขึ้นจริงด้วย" Frank Kulaszewicz รองประธานอาวุโสของ Lifecycle Services จาก Rockwell Automation กล่าว "เรากำลังลงทุนในการให้บริการแบบองค์รวมอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ผลิตได้มากขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมั่นคงขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือวงจรชีวิตโรงงาน"

Inbavanan Rathinam ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโซลูชันและบริการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Rockwell Automation กล่าวว่า "ความท้าทายประการหนึ่งที่บริษัทหลายแห่งในภาคอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญ คือการนำเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะมาใช้งานอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็ต้องผสมผสานเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นด้วย LifeCycleIQ Services ช่วยแก้ปัญหาความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองนี้แบบองค์รวม ช่วยให้องค์กรพร้อมรับกับอนาคต โดยผนวกรวมความคล่องตัวและยืดหยุ่นลงในโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการต่าง ๆ

"การขับเคลื่อนประสิทธิภาพยังคงมีความสำคัญต่อธุรกิจต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของภูมิภาคนี้ โดยให้ความสนใจกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น LifeCycleIQ Services ช่วยให้ลูกค้าของเราวางแผนและให้บริการที่ดีขึ้นได้ในทุกด้านของโรงงาน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการดำเนินงานอย่างปลอดภัย ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยของเสียลงให้น้อยที่สุด และเพิ่มผลผลิตจนถึงขีดสุด"

บริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมสามารถใช้ LifeCycleIQ Services เพื่อผลลัพธ์ดังนี้

สร้างมูลค่ามากขึ้นจากการริเริ่มการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล

การเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาจประสบปัญหาในการเริ่มต้นเพราะบริษัทต่าง ๆ ไม่รู้ว่าต้องใช้ขั้นตอนใดหรือเริ่มที่ตรงไหน การใช้ความรู้และประสบการณ์ในบริการ LifeCycleIQ Services จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ วางแผน ใช้งาน และขยายความริเริ่มดิจิทัลได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น

บริษัทให้บริการสนับสนุนตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ หากรณีการใช้งาน และประเมินคุณประโยชน์ทางธุรกิจ จากนั้น Rockwell Automation จะให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขั้นการใช้งาน การบำรุงรักษาที่ดำเนินอยู่ และนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการสนับสนุนความมั่นคงทางไซเบอร์

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คือสิ่งสำคัญยิ่งในยุคนี้ ทว่ามีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยทั้งในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินการ (IT/OT) Rockwell Automation พร้อมแก้ปัญหาความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อม IT/OT บริษัทเข้าใจถึงสภาพแวดล้อม OT และวิธีต่อประสานเข้ากับ IT และทำตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

LifecycleIQ Services ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ใช้แนวทางความมั่นคงทางไซเบอร์เชิงรุกและแก้ปัญหาการโจมตีอย่างต่อเนื่องได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากเกิดเหตุการณ์ นอกจากนี้ การที่มีบริษัทมากขึ้นเชื่อมต่อโรงงานของตนเข้ากับพนักงานและพันธมิตรระยะไกล เช่น บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วน (OEM) Rockwell Automation ช่วยปกป้องการเชื่อมต่อเหล่านั้นได้ ด้วยการเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัยและบริการประเมินระดับความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย

ยกระดับการสนับสนุนพนักงาน

บริษัทต่าง ๆ ต้องการวิธีการใหม่ ๆ ในการสนับสนุนพนักงานของตนเอง เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลกและการขาดแคลนทักษะที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเกษียณของพนักงานที่มีประสบการณ์และการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ยังต้องการการสนับสนุนพนักงานในขณะที่พยายามใช้เทคโนโลยี IIoT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

LifecycleIQ Services ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ แก้ปัญหาความท้าทายและช่องว่างด้านแรงงานได้ โดยอาศัยการประเมินความจำเป็น ระบุลำดับความสำคัญ และสร้างโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน Rockwell Automation ยังใช้ขีดความสามารถในการสนับสนุนระยะไกลและเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อช่วยให้บริษัทติดต่อกับวิศวกรสนับสนุนได้จากระยะไกล เสริมทักษะด้วยการฝึกอบรมเสมือนจริง และให้บริการที่ปลอดภัยและมั่นคงโดยไม่ต้องส่งคนไปที่โรงงาน

เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า LifecycleIQ Services ยังเปิดตัวแนวทางใหม่เพื่อรับบริการที่หลากหลายในสัญญาเดียวอย่าง Integrated Service Agreement ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เลือกแพ็กเกจข้อเสนอเพื่อลดความซับซ้อนของบริการสนับสนุนที่จำเป็น และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับบริการที่สำคัญได้ด้วยหมายเลขเดียว บริษัทต่าง ๆ รับการสนับสนุนทางเทคนิค บริการซ่อมบำรุง รายงานและวิเคราะห์ บริการภาคสนาม และอื่น ๆ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดในสัญญาเดียว

เกี่ยวกับ Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) คือผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล เราเชื่อมโยงจินตนาการของผู้คนเข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เท่าที่มนุษย์จะทำได้ ซึ่งจะทำให้โลกใบนี้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนยิ่งขึ้น Rockwell Automation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน มีพนักงานราว 24,000 คนที่คอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในกว่า 100 ประเทศอย่างทุ่มเท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เพื่อสร้างองค์กรที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดให้เกิดขึ้นจริงกับองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.rockwellautomation.com

Source: Rockwell Automation
Keywords: Banking/Financial Service Computer/Electronics Electronic Design Automation High Tech Security New products/services
Related News