omniture

กองทุนโอเปกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นครั้งแรกจาก Fitch Ratings เปิดตัวที่ระดับ AA+

OPEC Fund for International Development
2021-07-30 15:55 24

เวียนนา, 30 กรกฎาคม 2564 /PRNewswire/ -- กองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC Fund for International Development) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นครั้งแรกจาก Fitch Ratings เปิดตัวที่ระดับ AA+ ด้วยแนวโน้มมีเสถียรภาพ

Fitch เปิดเผยว่า กองทุนโอเปกมีความเป็นเลิศในด้านการใช้ทุน ระดับสภาพคล่อง และคุณภาพของทรัพย์สินซึ่งนับเป็นจุดแข็งในการจัดอันดับ นอกจากนี้ กองทุนโอเปกยังมีบันทึกการกู้ยืมที่หลากหลายและมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ ทั้งยังมีนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงแข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสูงมาก ซึ่งทำให้ Fitch ประเมินในระดับที่ดีขึ้นอีก

Abdulhamid Alkhalifa ผู้อำนวยการใหญ่ประจำกองทุนโอเปก ได้แสดงความยินดีที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าวจาก Fitch ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ผลการทำงานตลอด 45 ปีของทางกองทุน ในการส่งมอบผลลัพธ์การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่แบบ South-South ขององค์กร

คุณ Alkhalifa กล่าวว่า "ผลลัพธ์อันดีนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ความร่วมมือร่วมใจและการใช้นวัตกรรมล้ำสมัยในการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาทั่วโลกนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง การสนับสนุนอันแน่วแน่จากประเทศสมาชิกของเราตลอด 45 ปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้เราสนองความต้องการของประเทศพันธมิตรของเราได้ การประเมินอันดับครั้งนี้ทำให้กองทุนโอเปกมีตำแหน่งที่ดีขึ้นอีก เพื่อเดินหน้าตามเป้าหมาย Sustainable Development Goal (SDG) พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและส่งผลในระยะยาว แก่ผู้คนกว่าหลายล้านที่กำลังต้องการวิธีแก้ปัญหาในทางที่ดี"

Tarek Sherlala ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ประจำกองทุนโอเปกฝ่ายปฏิบัติการทางการเงิน กล่าวว่า "อันดับอันแข็งแกร่งนี้จะมอบความยืดหยุ่นทางการเงินมากมายแก่กองทุนโอเปก โดยเปิดโอกาสให้เราขับเคลื่อนคุณประโยชน์ที่มากกว่าเดิมสำหรับประเทศสมาชิกและประเทศพันธมิตรของเรา พร้อมยกระดับผลลัพธ์ในการพัฒนาและผลการดำเนินงานของเราในการยกระดับเป้าหมาย SDG ทั่วโลก"

เกี่ยวกับกองทุนโอเปก

กองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC Fund) เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาที่มีการควบคุมระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่จัดหาเงินทุนจากประเทศสมาชิกให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกโดยเฉพาะ องค์กรทำงานร่วมกับพันธมิตรประเทศกำลังพัฒนาและชุมชนการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางทั่วโลก กองทุนโอเปกก่อตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกของโอเปกในปี 2519 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนา เสริมสร้างชุมชน และส่งเสริมผู้คน งานของเราเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็น เช่น อาหาร พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การจ้างงาน (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ MSME) น้ำสะอาด และสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ และการศึกษา กองทุนโอเปกได้มอบเงินทุนให้กับโครงการพัฒนามากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกว่า 125 ประเทศจนถึงปัจจุบัน โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 187,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นความจริงสำหรับทุกคน

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1584526/OPEC_Fund_Logo.jpg?p=medium600

Source: OPEC Fund for International Development
Related Links:
Keywords: Banking/Financial Service Bond/stock ratings Not for profit