omniture

BRI เสริมประสิทธิภาพการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หวังผลักดันธุรกิจภาค Ultra-Micro เติบโตอย่างยั่งยืน

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
2021-09-21 13:51 108

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย--21 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBRI) ("BRI") ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเป้าหมายการทำธุรกรรมสูงสุด 96 ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง BRI ในฐานะบริษัทโฮลดิงระดับ Ultra-Micro และการเข้าซื้อกิจการ PT Pegadaian (Persero) และ PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Chief Financial Officer of BRI, Viviana Dyah Ayu
Chief Financial Officer of BRI, Viviana Dyah Ayu

Viviana Dyah Ayu ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ BRI กล่าวว่า "เราเชื่อมาเสมอว่า ผู้ถือหุ้นของเราจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการของบริษัท เราได้สร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมหาศาลของเศรษฐกิจดิจิทัลอินโดนีเซีย โดยมอบการเข้าถึงการเงินในภาค ultra-micro อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานใหม่ ๆ พร้อมทำนุบำรุงภาค ultra-micro ในฐานะกระดูกสันหลังของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ"

ข้อมูลจากกระทรวงสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระบุว่า ภาค ultra-micro ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจขนาดเล็กประมาณ 65 ล้านหน่วยในปี 2562 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 99% ของธุรกิจทั้งหมดในอินโดนีเซีย

BRI ประมาณการว่า จากธุรกิจ ultra-micro 45 ล้านแห่งทั่วอินโดนีเซียในปี 2562 มีธุรกิจเพียง 20 ล้านแห่งที่เข้าถึงเงินทุนจากแหล่งในระบบอย่างสถาบันการเงินได้ ส่วนธุรกิจ ultra-micro ประมาณ 12 ล้านแห่งได้รับเงินทุนจากแหล่งนอกระบบ เช่น ครอบครัว ญาติ และสถาบันนอกระบบอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ ultra-micro ประมาณ 14 ล้านแห่งไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้เลย

ปัญหาการเข้าถึงเงินทุนอย่างจำกัดสำหรับธุรกิจ ultra-micro นั้น หลัก ๆ เกิดจากบริการที่ไม่ครอบคลุมของหน่วยงานสถาบันการเงินในระบบ เนื่องจากบทบาทของตัวแทนทางการเงินยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ภาคส่วนนี้ รวมถึงปัญหาที่กลุ่ม ultra-micro ขาดความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินแบบดิจิทัล

Vivi กล่าวสรุปว่า "ในขณะที่เราเล็งเห็นศักยภาพมหาศาลในกลุ่มธุรกิจ ultra-micro ด้วยเหตุนี้ BRI จึงมองเห็นโอกาสว่า รูปแบบธุรกิจใหม่ที่สร้างขึ้นโดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิงระดับ ultra-micro จะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การดำเนินงานในกลุ่ม ultra-micro ยังตอกย้ำถึงศักยภาพของบริษัทในภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน การจัดตั้ง BRI ในฐานะบริษัทโฮลดิงระดับ ultra-micro ยังช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ BRI ในการก้าวขึ้นเป็น "กลุ่มธนาคารที่มีคุณค่ามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" และ "ผู้นำการเข้าถึงบริการทางการเงิน" ภายในปี 2568"

ไม่เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกแจงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือญี่ปุ่น

 

Source: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
Related Stocks:
Jakarta:BBRI OTC:BKRKY
Keywords: Banking/Financial Service New products/services
Related News