omniture

Xinhua Silk Road: เขตซิงปิน เมืองหลายปิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว พร้อมโปรโมทแบรนด์สินค้าเกษตรท้องถิ่น

Xinhua Silk Road
2021-09-28 10:55 83

ปักกิ่ง--28 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เขตซิงปิน ในเมืองหลายปิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน จัดงาน Crawfish Food Cultural Festival ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแบรนด์สินค้าเกษตรในท้องถิ่น


เทศกาลวัฒนธรรมอาหารดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 6 กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวของกว่างซีในปีนี้ และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเขตซิงปินในการปฏิรูปอุปทานทางการเกษตรในเชิงลึก เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่น สร้างพื้นที่ชนบทที่สวยงาม และช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่น

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรและการเพาะปลูก ตลอดจนการใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรสีเขียว สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าเกษตร เขตซิงปินจึงได้สร้างกลุ่มแบรนด์สินค้าเกษตรระดับชาติและระดับมณฑลที่ได้รับการบ่มเพาะในท้องถิ่น

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน พบว่า เขตซิงปินมีบริษัท 21 แห่งที่เป็นเจ้าของสินค้าเกษตรปลอดสาร หรือผลิตภัณฑ์อาหารสีเขียว 26 รายการ

หลาน ไห่เผิง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตซินปิง และหัวหน้ารัฐบาลเขตซิงปิน กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เขตซิงปินยึดมั่นแนวทางการพัฒนาการเกษตรสีเขียว ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร และปฏิรูปภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ด้วยเหตุนี้ เขตซิงปินจึงประสบความสำเร็จในการสร้างท้องถิ่นให้เป็นเขตสาธิตระดับชาติด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ดีต่อสุขภาพ

นอกจากนั้นยังมี "อ้อยหลายปิน" (Laibin Sugarcane) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับประเทศสำหรับสินค้าเกษตร ขณะที่ "ข้าวเป๋ยฮุย" (Beihui Rice) และ "กุ้งซานลี่" (Sanli Crayfish) ได้รับการรับรองจากศูนย์มาตรฐานและการทดสอบแห่งฮ่องกง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้แก่ท้องถิ่น และช่วยสนับสนุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร

หลังจากงานนี้ เขตซิงปินจะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มความหลากหลาย พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพและแบรนด์สินค้าเกษตร เพื่อสร้างแบรนด์อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะให้มากขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกบริษัทต่าง ๆ ในการพัฒนาคอนเซปต์แบรนด์และการจัดการแบรนด์ เพื่อเพิ่มอิทธิพลและความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของเขตซิงปิน

นอกจากเทศกาลวัฒนธรรมอาหารในเขตซิงปินแล้ว ตั้งแต่ต้นปีมานี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวอื่น ๆ ในสถานที่ 6 แห่งของกว่างซี และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นในกว่างซีได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวและช่วยเหลือเกษตรกร รวมแล้วกว่า 1,500 กิจกรรม

ดูลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/324030.html


 

Source: Xinhua Silk Road
Keywords: Agriculture Food/Beverages Publishing/Information Service
Related News