omniture

CATL ได้รับการยกย่องจาก World Economic Forum ในฐานะโรงงาน Lighthouse ระดับโลก จากการเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่คุณภาพสูงและยั่งยืน

Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
2021-09-28 20:21 236

โรงงานในเมืองหนิงเต๋อเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกที่ได้รับการยกย่องจากการผลิตที่เหนือชั้น รวมถึงการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอัจฉริยะแบบเรียลไทม์

หนิงเต๋อ, จีน--28 กันยายน 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) ประกาศว่า โรงงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหนิงเต๋อได้รับการยกย่องจากที่ประชุม World Economic Forum (WEF) ในฐานะโรงงาน Lighthouse ระดับโลก โดยถือเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกที่ได้เข้าร่วมเครือข่าย Global Lighthouse Network (GLN) ของ WEF

ในฐานะที่ CATL เป็น 1 ใน 21 โรงงาน Lighthouse แห่งใหม่ทั่วโลก WEF ได้กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของ CATL ว่า "ด้วยความซับซ้อนของกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง CATL จึงใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ขั้นสูง และเอดจ์/คลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายอัตราของเสีย (Defect Rate) หนึ่งส่วนต่อหนึ่งพันล้านส่วนที่ความเร็ว 1.7 วินาทีต่อเซลล์ภายในสามปี พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน 75% และลดการใช้พลังงานลง 10% ต่อปี"

GLN เป็นเครือข่ายของผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกที่มีความก้าวล้ำในด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม โดยมีการมอบตำแหน่ง "โรงงาน Lighthouse ระดับโลก" ให้แก่ผู้นำด้านการผลิตที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) อาทิ ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในวงกว้าง พร้อมเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและบรรลุเป้าหมายการเติบโตของผลกำไร ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

การผลิตขั้นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในยุคเทราวัตต์ชั่วโมง

การส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูงถือเป็นข้อได้เปรียบหลักในการแข่งขัน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาต้า ช่วยให้ CATL สามารถพัฒนาระบบการผลิตขั้นสูงที่ผลิตแบตเตอรี่คุณภาพสูงด้วยความเร็วสูงขึ้น ภายใต้กระบวนการทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง

การใช้ระบบควบคุมกระบวนการอัจฉริยะตามแบบจำลองและระบบตรวจสอบอัจฉริยะหลายวิธีในทุกขั้นตอนของกระบวนการโดยอาศัยการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าและอัลกอริทึม AI ส่งผลให้ CATL มีอัตราของเสีย (Defect Rate) ดีขึ้นจากระดับ PPM (หนึ่งส่วนในล้านส่วน) สู่ระดับ PPB (หนึ่งส่วนในพันล้านส่วน)

การจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่า

CATL ติดตามการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตแบตเตอรี่ทั้งระบบ ตั้งแต่การทำเหมือง จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการรีไซเคิล และได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานและทรัพยากรอัจฉริยะเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตแบตเตอรี่ลงอีก รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนมากขึ้น

  • ใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ หรือแหล่งพลังงานสะอาดอื่น ๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักแบบเรียลไทม์ด้วยกลยุทธ์การผลิต เพื่อออกแบบโซลูชันพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดการกลุ่มโรงงานแบบบูรณาการ
  • ลดการใช้พลังงานลง 10% และลดการปล่อยคาร์บอนลง 57% (กิโลกรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) ต่อปี

Francisco Betti หัวหน้าฝ่ายควบคุมการผลิตขั้นสูงและห่วงโซ่คุณค่าของ WEF กล่าวว่า "การที่ทั่วโลกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อรักษาความอยู่รอดของธุรกิจ และโรงงาน Lighthouse ใหม่เหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยี 4IR มาใช้ในการผลิตช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปลดล็อกอีกระดับของความยั่งยืนในการดำเนินงานและสำรวจโซลูชันที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ความสามารถในการแข่งขันด้านการดำเนินงานที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น"

นอกเหนือจากโรงงานที่เมืองหนิงเต๋อแล้ว CATL ยังสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่อีก 8 แห่งทั่วโลก ในจำนวนนี้มีโรงงานในต่างประเทศแห่งแรกตั้งอยู่ในเยอรมนี ทั้งนี้ การได้รับการยกย่องให้เป็นโรงงาน Lighthouse ส่งผลให้ CATL พร้อมที่จะขยายประสบการณ์ Lighthouse เพื่อพัฒนาเครือข่ายการผลิตระดับโลกที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน และเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับโลก

เกี่ยวกับ CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่ โดยมุ่งผลิตโซลูชันและบริการระดับแนวหน้าสำหรับการใช้งานพลังงานใหม่ทั่วโลก เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (รหัส 300750) ยิ่งไปกว่านั้น SNE Research ระบุว่า ในปี 2563 ปริมาณการใช้แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของ CATL สูงเป็นอันดับ 1 ของโลกสี่ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ CATL ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มคู่ค้าผู้ผลิตประเภท OEM ระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบพลังงานทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ผลิตด้วยแบตเตอรี่ที่ก้าวหน้าและพลังงานหมุนเวียน และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมสำหรับการใช้งานในตลาดด้วยระบบไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะ CATL มุ่งดำเนินการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในสี่มิติ ประกอบด้วยระบบเคมีสำหรับแบตเตอรี่ ระบบโครงสร้างแบตเตอรี่ ระบบการผลิตแบตเตอรี่ และโมเดลธุรกิจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.catl.com

Source: Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
Related Stocks:
Shenzhen:300750
Related Links:
Keywords: Electrical Utilities Mining/Metals Oil/Energy Utilities
Related News