omniture

ศาสตราจารย์ Eric Hanushek และ ดร. Rukmini Banerji ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการศึกษาระดับสูงสุดของโลก 2021 Yidan Prize

Yidan Prize Foundation
2021-09-29 08:00 84

ฮ่องกง--29 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ศาสตราจารย์ Eric A. Hanushek และ ดร. Rukmini Banerji ได้รับรางวัล Yidan Prize ประจำปี 2021 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการศึกษาระดับสูงสุดของโลก เพื่อยกย่องผลงานพลิกวงการของพวกเขาซึ่งมุ่งแก้ปัญหาสำคัญทางการศึกษา ได้แก่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลลัพธ์สำหรับผู้เรียนซึ่งนำไปใช้ได้ในวงกว้าง

Dr Rukmini Banerji is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Development, and Professor Eric A. Hanushek is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Research.
Dr Rukmini Banerji is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Development, and Professor Eric A. Hanushek is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Research.

The independent Yidan Prize Judging Committee comprises internationally recognized education experts.
The independent Yidan Prize Judging Committee comprises internationally recognized education experts.

หลังจากกระบวนการตัดสินที่เข้มงวดโดยคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาที่มีชื่อเสียง ศาสตราจารย์ Eric A. Hanushek และ ดร. Rukmini Banerji ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล Yidan Prize ประจำปี 2021 ในด้านการวิจัยด้านการศึกษา (Education Research) และด้านการพัฒนาการศึกษา (Education Development) นอกจากพวกเขาแล้ว ก่อนหน้านี้มีผู้ได้รับรางวัลนี้รวม 9 รายนับตั้งแต่การริเริ่มรางวัล Yidan Prize ในปี 2016 โดยมูลนิธิการกุศลด้านการศึกษาระดับโลกซึ่งมุ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาอย่าง Yidan Prize Foundation

สนับสนุนผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2021 ให้ยกระดับคุณภาพการสอนและผลลัพธ์ทางการเรียนรู้

ศาสตราจารย์ Eric Hanushek นักวิชาการอาวุโสประเภท Paul and Jean Hanna Senior Fellow จาก Hoover Institution ในสังกัด Stanford University ได้รับรางวัล Yidan Prize ประจำปี 2021 ในด้านการวิจัยด้านการศึกษา ผลงานของเขามุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษาและความสำคัญของคุณภาพการสอน โดยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในวงการวิจัยและในด้านนโยบายในระดับนานาชาติ ผลงานของเขามีส่วนช่วยพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 4 (สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเข้าถึงได้โดยทุกกลุ่มคนและมีความเสมอภาค) ด้วยการปรับเป้าหมายสำหรับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ โดยได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่จะช่วยเร่งการเติบโตของระบบเศรษฐกิจคือระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ใช่จำนวนปีนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน

ด้วยเงินทุนที่ได้จากรางวัล Yidan Prize นี้ ศาสตราจารย์ Hanushek วางแผนจะดำเนินโครงการศึกษาวิจัยในแอฟริกา เพื่อสนับสนุนสมรรถภาพด้านการวิเคราะห์ในการพัฒนาการศึกษา

ด้าน ดร. Rukmini Banerji ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Pratham Education Foundation เป็นผู้ได้รับรางวัล Yidan Prize ประจำปี 2021 ในด้านการพัฒนาการศึกษาสำหรับผลงานในการยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ แนวทางการประเมินด้านการศึกษา Annual Status of Education Report (ASER) ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย ดร. Banerji และทีมงาน ได้เผยให้เห็นช่องว่างด้านทักษะการอ่านเขียนและการคำนวณในกลุ่มเด็กที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมาแล้วเป็นเวลาหลายปี เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว โครงการ "Teaching at the Right Level" (TaRL) ของทีมงานดร. Banerji ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น ในการฝึกทักษะการอ่านและการคำนวณพื้นฐานเพื่อไม่ให้มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โมเดลการสอนที่เป็นระบบและลอกเลียนแบบได้นี้เข้าถึงเด็กได้ถึงปีละหลายล้านคนในอินเดีย และกำลังขยายไปทั่วโลก

ด้วยการสนับสนุนจาก Yidan Prize นี้ ดร. Banerji วางแผนจะเสริมสร้างและขยายการดำเนินงานของมูลนิธิ Pratham กับเด็กเล็ก เพื่อให้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งได้ตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่มของชีวิตเด็ก โดยเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายที่จะได้เห็น "เด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนและได้เรียนรู้เป็นอย่างดี"

ผู้ได้รับรางวัลแต่ละรายจะได้รับเงินรางวัล 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลเป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่จะช่วยขยายโครงการนวัตกรรมที่ก้าวหน้าในด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้เรียนหลายล้านคนทั่วโลก ในการนี้ โครงการต่าง ๆ ของผู้ได้รับรางวัลล้วนช่วยพัฒนาโลกนี้ให้ดีขึ้นด้วยการศึกษา

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก Council of Luminaries ของ Yidan เพื่อทำงานร่วมกันและส่งเสียงร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนความสำคัญของการปรับปรุงและปฏิรูปการศึกษาด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม

เปิดรับการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Yidan Prize ประจำปี 2022 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม

จะมีการเปิดรับการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Yidan Prize ประจำปี 2022 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2021 จนถึงเดือนมีนาคม 2022

เกี่ยวกับมูลนิธิ Yidan Prize Foundation และรางวัล Yidan Prize

มูลนิธิ Yidan Prize Foundation เป็นมูลนิธิการกุศลระดับโลก มีพันธกิจในการสร้างโลกที่ดีกว่าด้วยการศึกษา ด้วยเครือข่ายนักนวัตกรรม มูลนิธิ Yidan Prize Foundation สนับสนุนแนวคิดและการปฏิบัติทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชีวิตและสังคม

รางวัล Yidan Prize เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการศึกษา เพื่อยกย่องบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการการศึกษา

https://yidanprize.org

Source: Yidan Prize Foundation
Keywords: Education Higher Education Awards