omniture

TCO Certified จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ เนื่องในวันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล

TCO Development
2021-09-29 15:00 33

สตอกโฮล์ม, 29 กันยายน 2564 /PRNewswire/ -- "การพูดถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เป็นสิ่งสำคัญมากในการช่วยให้ผู้ซื้อมีแนวทางในการจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบองค์รวม" Gabriella Mellstrand ผู้ทำหน้าที่ Marketing and Communication Director ของ TCO Development กล่าว

TCO Certified quiz reveals what we know about e-waste
TCO Certified quiz reveals what we know about e-waste

วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล (International E-waste Day) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งลดภาระปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกสาธารณะโดยเชื่อมโยงกับวันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล TCO Development จึงได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

18% เชื่อว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้คนเริ่มหันมารีไซเคิลขยะ  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราการบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น และโอกาสในการซ่อมแซมที่น้อย

Gabriella Mellstrand กล่าวด้วยว่า "สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งในส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็คือการใช้งานอุปกรณ์ไอทีให้นานขึ้น ยกตัวเช่น หากคุณยืดอายุการใช้งานโน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้นอีก 2 ปีจะสามารถลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวได้ 30%"

ผู้ตอบคำถาม 95% ตระหนักถึงความเสี่ยงของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อร่างกายมนุษย์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตรายหลายชนิดซึ่งเสี่ยงที่จะรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หากไม่ผ่านการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเรา

นอกจากนี้ ผู้ตอบคำถามครึ่งหนึ่งตอบได้ถูกต้องว่า มูลค่าของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละปีโดยประมาณนั้นสูงถึง 5.5 หมื่นล้านยูโร 

นอกจากความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแล้ว วิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนั้นยังส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและหายากหลายชนิด ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำไปใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต 

"หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอทีไปจนครบวงจรอายุการใช้งาน, นำกลับมาใช้ซ้ำ, ซ่อมแซม หรือขายต่อ หรือหากไม่สามารถทำได้ ก็ขอให้รีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ" Gabriella Mellstrand สรุป

ทดสอบความรู้ของคุณ ได้ที่ e-waste quiz!

มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ไอทีที่ยั่งยืน

TCO Certified คือการรับรองความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำระดับโลก ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี หลักเกณฑ์อันครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เราให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 11 หมวดหมู่ อาทิ จอแสดงผล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น โดยเราตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นอิสระทั้งก่อนและหลังการรับรอง

ติดต่อ:
Gabriella Mellstrand
+46 (0)706 358 351
press@tcodevelopment.com

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1630981/TCO_Certified_quiz.jpg?p=medium600

Source: TCO Development
Keywords: Computer/Electronics Consumer Electronics Environmental Products & Services Green Technology Conservation/Recycling Survey, Polls & Research