omniture

คันทรี่ การ์เด้น รายงานผลประกอบการปี 2564 รายได้โต 13% แตะ 8.22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

Country Garden Holdings
2022-04-01 16:21 106

ฝอซาน, จีน--1 เมษายน 2565--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท คันทรี่ การ์เด้น โฮลดิ้งส์ จำกัด (Country Garden Holdings Company Limited) (02007.HK) ได้รายงานผลประกอบการปี 2564 โดยบริษัทยังคงสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมในส่วนของยอดขาย และบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงในส่วนของรายได้ รวมทั้งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนของระยะเวลาในการเก็บหนี้ถั่วเฉลี่ย (Days Sales Outstanding: DSO) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างมากในการดำเนินงานของบริษัท

คันทรี่ การ์เด้น โฮลดิ้งส์ รายงานผลประกอบการปี 2564
คันทรี่ การ์เด้น โฮลดิ้งส์ รายงานผลประกอบการปี 2564

ในรอบปีซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คันทรี่ การ์เด้น มียอดขายที่ทำสัญญาแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นราว 5.58 แสนล้านหยวน (ประมาณ 8.77 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีพื้นที่อาคารรวม (GFA) ที่ทำสัญญาแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นราว 66.41 ล้านตารางเมตร ขณะเดียวกัน ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี 2558-2564 บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ทำสัญญาแล้ว 29%

ในการจัดอันดับยอดขายที่เผยแพร่โดยสถาบันดัชนีจีน (China Index Academy), บริษัท ไชน่า เรียล เอสเตท อินฟอร์เมชัน คอร์ป (CRIC) และองค์กรภายนอกอื่น ๆ พบว่า คันทรี่ การ์เด้น เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงรายเดียวที่มียอดขายทั้งหมดเกิน 7 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมียอดขายหุ้นเกิน 5 แสนล้านหยวน (ประมาณ 7.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยสามารถรั้งตำแหน่งอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ในแง่ของตัวชี้วัดกำไรหลัก ๆ นั้น คันทรี่ การ์เด้น กวาดรายได้ 5.2306 แสนล้านหยวน (ประมาณ 8.22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.278 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 1.46 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.098 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้านกำไรสุทธิหลักส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.693 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

กระแสเงินสดที่เพียงพอถือเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการและลดความเสี่ยงในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับภาวะเงินทุนตึงตัว และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากต้องเผชิญกับการขาดแคลนเงินสดเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับปี 2564 นั้น เงินสดที่คันทรี่ การ์เด้น รวบรวมได้จากยอดขายที่ทำสัญญาแล้ว อยู่ที่ 5.022 แสนล้านหยวน (ประมาณ 7.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีสัดส่วนการเก็บเงินสดที่ 90% ซึ่งคันทรี่ การ์เด้น สามารถรักษาสัดส่วนสูงกว่าระดับ 90% ไว้ได้ 6 ปีติดต่อกันแล้ว

นอกจากสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นแล้ว ระดับหนี้สินของคันทรี่ การ์เด้น ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และต้นทุนทางการเงินก็ลดลงตามไปด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คันทรี่ การ์เด้น มีเงินสดเพียงพอที่ระดับ 1.813 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดลดลง 2.6% แตะที่ 3.1792 แสนล้านหยวน (ประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ 45.4% ลดลง 10.2 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักลดลง 0.36% สู่ระดับ 5.2% ด้านอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินระยะสั้นอยู่ที่ 2.3 เท่า

แม้ว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จีนในภาพรวมจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวครั้งใหญ่ แต่การดำเนินงานที่ดีและการจัดการทางการเงินที่มั่นคงของคันทรี่ การ์เด้น ก็ทำให้บริษัทยังคงได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือและสถาบันการเงินรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าสู่วัฏจักรขาลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 โดยบริษัทจัดอันดับระหว่างประเทศรายใหญ่ 3 แห่งได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือแนวโน้มของบรรดาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีนรวมกันประมาณ 250 ครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบที่ภาวะขาลงมีต่อบรรดาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และความสามารถในการระดมทุนหรือกู้ยืมเงิน อย่างไรก็ดี ทั้งมูดี้ส์และฟิทช์ได้คงอันดับความน่าลงทุนของคันทรี่ การ์เด้นเอาไว้ ในขณะที่สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ คงอันดับความน่าเชื่อถือของคันทรี่ การ์เด้น ไว้ที่ระดับ "BB+" พร้อมแนวโน้ม "เชิงบวก"

Source: Country Garden Holdings
Related Stocks:
HongKong:2007 OTC:CTRYY
Keywords: Banking/Financial Service Real Estate Earnings
Related News