omniture

"โกชัน ไฮเทค" ออกรายงาน ESG ประจำปี 2564 มุ่งใช้กลยุทธ์ ESG พัฒนาองค์กรให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต

Gotion High-tech
2022-05-03 10:47 58

เหอเฟย, จีน—3 พ.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมื่อไม่นานมานี้ โกชัน ไฮเทค (Gotion High-tech) ได้เผยแพร่รายงานการเงินประจำปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้นำแนวทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำมาใช้ ไม่ว่าจะด้วยการสร้างสำนักงานสีเขียว ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และมาตรการอื่น ๆ ทั้งยังได้บริจาคเงินรวมถึง 12.08 ล้านหยวน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร

ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัทได้ตอบสนองต่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับโลกอย่างจริงจัง โดยปฏิบัติตามพันธกิจในการ "ทำให้พลังงานสีเขียวเป็นที่เข้าถึงและยั่งยืน" อย่างหนักแน่น ยึดมั่นในความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียวและการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ เพิ่มการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและปกป้องระบบนิเวศอย่างมีคุณภาพ พร้อมปั้นโกชันให้เป็นองค์กรสีเขียวตลอดวัฏจักรชีวิต

โกชัน ไฮเทค ได้เข้ามาวางแผนงานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมในลักษณะ "ฝั่งวัสดุ ฝั่งแบตเตอรี ฝั่งลูกค้า ฝั่งรีไซเคิล" และประสบผลสำเร็จในการรีไซเคิลและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทรัพยากรเพื่อเก็บและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ โดยฐานวัสดุแร่ลิเธียมในเมืองอี้ชุน โรงงานแอโนดคาร์บอนเป็นศูนย์ที่มองโกเลียใน และโครงการรีไซเคิลแบตเตอรีที่เฟย์ตงและลู่เจียง ล้วนเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินการของโกชัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและดีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สำนักงานสีเขียว โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาแบบลีน การอัปเกรดและปรับปรุงอุปกรณ์ในการผลิต ดำเนินการ และบริหารจัดการในแต่ละวันนั้น ยังช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 23% ด้วย และในส่วนของการผลิตแบตเตอรีนั้น บริษัทได้นำรูปแบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพองค์ประกอบแบบไม่ก่อมลภาวะมาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการบรรจุโมดูลและแบตเตอรี ส่งผลให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันถึง 27,869 ตัน

นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าทางการค้าแล้ว โกชัน ไฮเทค ยังจริงจังในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยยกให้มีบทบาทสำคัญในวงจรการดำเนินการและบริหารจัดการ ซึ่งในปี 2564 นั้น โกชันได้บริจาคเงินรวมกันถึง 12.08 ล้านหยวน เพื่อใช้สู้ภัยน้ำท่วม สนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมสวัสดิการสังคม

Source: Gotion High-tech
Keywords: Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities Survey, Polls & Research
Related News