omniture

Asia-Pacific Sustainability Action Awards (APSAA): Suatu Perjalanan Kolaborasi dan Pembelajaran

Taiwan Institute for Sustainable Energy
2023-03-13 19:08 35

TAIPEI, 13 Mac 2023 /PRNewswire/ -- Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) telah mendidik sektor awam dan swasta tentang cara untuk menerima pakai rangka kerja tadbir urus telus yang dapat menangani isu-isu pembangunan mampan yang berkaitan dengan aspek tempatan untuk Agenda SDG 2030. Asia-Pacific Sustainability Action Awards (APSSA) telah menyaksikan lonjakan dalam penyertaan daripada organisasi-organisasi merentas sektor-sektor yang berbeza. Alessia, yang berkhidmat sebagai salah seorang hakim, berkongsi sebab mengapa anda harus mempertimbangkan untuk menjadi sebahagian daripada APSSA.

Alessia Falsarone, Adjunct Faculty, The University of Chicago Circular Economy and Sustainable Business Management.
Alessia Falsarone, Adjunct Faculty, The University of Chicago Circular Economy and Sustainable Business Management.

Alessia telah mengikuti secara rapat bagaimana kriteria proses pemilihan menggalakkan organisasi-organisasi untuk memikirkan impak mereka sebagai pembeza nilai yang penting untuk perniagaan dan masyarakat. TAISE memberi tumpuan yang mantap ke atas alat pendesak yang dipilih oleh peserta dalam mewujudkan hala tuju kemampanan awal, menentu ukur semula usahanya bagi mencapai kemajuan selama bertahun-tahun dan akhirnya menyelaraskan objektif organisasi dan prestasi masyarakat.

Setiap institusi – bermula daripada perniagaan Taiwan hingga hab akademik, pusat perubatan dan agensi kerajaan – ditugaskan untuk menumpukan perhatian kepada SDG sebagai pengupaya keupayaan pengurusan yang lebih kukuh. Institusi-institusi yang memasuki proses APSSA mempunyai fokus yang mendalam ke atas pihak berkepentingan terdekat mereka – pekerja, rakan rantaian bekalan dan pelanggan – dengan menerapkan kemampanan sebagai pemacu kebingkasan perniagaan dan penguat kesejahteraan organisasi dan budaya korporat. Dalam kes perusahaan multinasional, lensa beralih daripada pasaran Taiwan untuk menemui pengajaran yang dipelajari yang mungkin boleh dipindahkan dengan mudah ke geografi lain. Begitu halnya untuk syarikat-syarikat elektronik yang telah menemui hab strategik mereka di Taiwan dan berusaha untuk mengintegrasikan sepenuhnya amalan perolehan yang telus dengan inisiatif kebolehkesanan yang mengimbangi usaha pusingan, atau kolaborasi penyelidikan saintifik untuk penemuan berskala industri dalam perintis tenaga boleh baharu.

Inovasi tematik yang telah dipuji kerana mencipta impak yang paling besar ke atas perniagaan dan masyarakat termasuk menghubungkan pekerja asing dengan peluang untuk akses digital kepada perkhidmatan kewangan; menyelaraskan pengurusan persekitaran operasi kampus dengan kesihatan dan keselamatan kakitangan dan pelajar universiti; menggalakkan akses tempatan kepada pasaran bon sosial, mampan dan hijau. Di peringkat sektor, pelaksanaan proses pembuatan kertas pintar serta reka bentuk semula kaedah pertanian untuk membantu menangani masalah kekurangan makanan hanyalah beberapa ratus projek yang dijalankan oleh organisasi-organisasi yang telah memulakan perjalanan kemampanan mereka melalui TAISE dan APSSA di rantau Asia-Pasifik.

APSAA 2023 untuk butiran lanjut: https://tcsaward.org.tw/en/about/selection2/2023-download

HUBUNGI: William Chong, william92@taise.org.tw

 

Source: Taiwan Institute for Sustainable Energy
Keywords: Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities Awards