omniture

ทรินา โซลาร์ ส่งผลึกโมโนคริสตัลไลน์ชนิด n-type ขนาด 210 มม. ก้อนแรก ออกจากสายการผลิตในชิงไห่

Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.
2023-03-14 15:34 25

สิงคโปร์, 14 มีนาคม 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลึกโมโนคริสตัลไลน์ชนิด n-type ขนาด 210 มม. ก้อนแรกถูกส่งออกจากสายการผลิตที่โรงงานของทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ในมณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในระยะที่ 1 ของโรงงาน ซึ่งตั้งเป้าที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอนแห่งแรกในชิงไห่

The first 210mm n-type monocrystalline ingot rolled off the production line at Trina Solar’s Qinghai Factory
The first 210mm n-type monocrystalline ingot rolled off the production line at Trina Solar’s Qinghai Factory

โครงการชิงไห่โมโนคริสตัลไลน์ขนาด 20 กิกะวัตต์เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมปีที่แล้ว จากนั้นอีกเพียงแปดเดือน ได้มีการเปิดเตาหลอมผลึกโมโนคริสตัลไลน์เตาแรกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในอีกสองวันต่อมา ในตอนเย็นของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ผลึกโมโนคริสตัลไลน์ก้อนแรกได้ถูกส่งออกจากสายการผลิต ซึ่งแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความสามารถของทรินา โซลาร์ ในการริเริ่มโครงการสำคัญ ๆ และดำเนินได้ในเวลาอันสั้น

ผลึกโมโนคริสตัลไลน์ชนิด n-type ขนาด 210 มม. ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อรับประกันกำลังการผลิตและคุณภาพของโมดูลชนิด n-type ของทรินา โซลาร์ ผลึกโมโนคริสตัลไลน์ชนิด n-type ขนาด 210 มม. ที่ออกจากสายการผลิตนั้น มีความยาว 3800 มม. และหนัก 542 กก. ซึ่งเป็นระดับแนวหน้าของโลกในแง่ของเทคโนโลยีการผลิต คุณภาพ และขนาด

ทรินา โซลาร์ สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงและข้อกำหนดที่เข้มงวดในด้านการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ โรงงานผลิตผลึกโมโนคริสตัลไลน์มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต ขณะที่ห้องเตรียมวัสดุมีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

เนื่องจากโรงงานในชิงไห่ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เกือบทั้งหมด โรงงานแห่งนี้จึงจะกลายเป็นหนึ่งในโรงงานหลักของทรินา โซลาร์ เพื่อรับประกันการจัดหาวัสดุหลักสำหรับโมดูลชนิด n-type ขนาด 210 มม. ของบริษัท และสร้างมูลค่าที่มากขึ้นให้กับลูกค้าในยุคของแผงโซลาร์เซลล์ชนิด n-type ยกตัวอย่างเช่น โมดูลรุ่นเอซมิกซ์ในตระกูลเวอร์เท็กซ์ (Ace Mix of Vertex n-type) ขนาด 605 วัตต์ และ 695 วัตต์ ที่เพิ่งอัปเกรดเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น สามารถนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนได้อย่างหลากหลาย เช่น ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ผิวน้ำ ทะเลทราย และโกบี ดังนั้น โซลูชั่น n-type ที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ของทรินา โซลาร์จะทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์อย่างดีเยี่ยมจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ

ทรินา โซลาร์ มุ่งมั่นที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการระหวางแหล่งที่มา-กริด-โหลด-การกักเก็บ (Source-Grid-Load-Storage) ในมณฑลชิงไห่ตามแนวคิดของการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ บริษัทจะผสานรวมจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเข้ากับข้อได้เปรียบของชิงไห่ในด้านทรัพยากรและทำเลที่ตั้ง โดยมุ่งหวังที่จะผสานพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์และการกักเก็บพลังงานเข้าด้วยกันในชิงไห่ ตลอดจนสร้างระบบพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ที่มั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

www.trinasolar.com

Source: Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.
Keywords: Alternative Energies Construction/Building Environmental Products & Services Green Technology Mining/Metals Oil/Energy Utilities