omniture

Xinhua Silk Road: เขตไคฟู่ของเมืองฉางชาในมณฑลหูหนาน ดันเศรษฐกิจกลางคืนเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต

Xinhua Silk Road
2023-09-15 17:25 113

ปักกิ่ง—15 ก.ย. 2566—พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

Photo shows night view of a junction at Kaifu District of Changsha, central China's Hunan Province.
Photo shows night view of a junction at Kaifu District of Changsha, central China's Hunan Province.

เศรษฐกิจกลางคืน (nighttime economy) กำลังกลายเป็นกลไกใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการบริโภคในเขตไคฟู่ของเมืองฉางชาในมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน โดยเติมพลังใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองนี้

เศรษฐกิจกลางคืนหมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 06:00 น. ในภาคบริการ ทั้งการชอปปิง การจัดเลี้ยง ความบันเทิง และการพักผ่อน ถือเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ในเศรษฐกิจจีน

เศรษฐกิจกลางคืนที่หลากหลายได้กลายเป็นช่องทางสำคัญ ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเขตไคฟู่มีพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยามค่ำคืนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจกลางคืนของฉางชา

เขตไคฟู่ทุ่มเทให้กับการยกระดับสภาพแวดล้อมในการบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ โดยพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถนนเจ้าจง (Chaozong Street Historical and Cultural Block) นับเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งรัฐบาลเขตไคฟู่ได้เข้ามาปรับปรุงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมหลายแห่งในพื้นที่แห่งนี้ยังคงเปล่งประกายภายใต้การฟื้นฟู และอาคารสมัยใหม่ที่หลากหลายได้เติมบรรยากาศความทันสมัยให้กับถนนอายุนับศตวรรษแห่งนี้ พื้นที่ธุรกิจยามค่ำคืนของพื้นที่แห่งนี้มีประมาณ 40,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงใน เศรษฐกิจยามค่ำคืนของเขตไคฟู่

นอกจากนี้ เขตไคฟู่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืน โดยผสมผสานธุรกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการจัดเลี้ยงอันละเอียดอ่อนเข้าด้วยกัน พร้อมสำรวจรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจยามค่ำคืน ปัจจุบัน ถนนการค้าที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมด 11 เส้น และศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาค 9 แห่งเปิดทำการในช่วงกลางคืนที่เขตไคฟู่ ซึ่งรูปแบบเศรษฐกิจกลางคืนแบบสามมิติและหลากหลายของเขตไคฟู่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

เป็นที่ทราบกันว่าในช่วงต้นปี 2562 เขตไคฟู่ได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืน โดยเขตไคฟู่มีแผนปรับปรุงในส่วนธุรกิจการบริโภคยามค่ำคืนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมตลาดกลางคืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลางคืนให้เติบโตต่อเนื่อง

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/336116.html

Source: Xinhua Silk Road
Keywords: Banking/Financial Service Publishing/Information Service Economic news, trends, analysis
Related News