omniture

PERHATIAN AMAYA INC. PEMEGANG SAHAM DARIPADA TAHUN 2016 - Perbicaraan Kelulusan Penyelesaian akan diadakan

Velvet Payments Inc.
2023-09-22 18:00

MONTRÉAL, 22 September 2023 /PRNewswire/ -- Firma guaman Faguy & Co. dan Berger Montague (Kanada) hari ini mengumumkan bahawa Mahkamah Tinggi Québec telah menjadualkan perbicaraan yang akan diadakan pada 30 Oktober 2023, jam 9:30 pagi di 1, Notre-Dame Street East, bilik pembicaraan 16.12, di Montréal, Québec untuk meluluskan cadangan penyelesaian tindakan kelas bagi Denis Gauthier v. David Baazov, dengan No. Fail Mahkamah 500-06-000859-179.

Tindakan kelas telah dibawa bagi pihak semua orang dan entiti, tidak termasuk Defendan atau ahli keluarga terdekatnya yang memperoleh sekuriti Amaya Inc. (kini dikenali sebagai The Stars Group Inc.) antara 1 Februari 2016 dan 21 November 2016 secara inklusif, dan memegang sebahagian atau semua sekuriti tersebut sehingga selepas Pendedahan Pembetulan pada 22 November 2016. Anda adalah ahli kelas jika anda memenuhi penerangan ini.

Penyelesaian yang dicadangkan memperuntukkan bahawa Defendan telah bersetuju untuk membayar CAD $1.8 juta bagi menyelesai, melunas, melepas dan menunaikan sepenuhnya, muktamad dan selama-lamanya semua tuntutan yang ditegaskan atau yang boleh ditegaskan terhadapnya dalam tindakan kelas. Pihak-pihak tersebut telah mencapai penyelesaian yang dicadangkan tanpa pengakuan liabiliti di pihak Defendan. Malah, Defendan telah menafikan dan terus menafikan setiap dan semua tuntutan dan dakwaan salah laku yang dibuat dalam tindakan kelas. Jumlah penyelesaian, ditolak yuran peguam ahli kelas dan pembayaran, perbelanjaan pentadbiran dan cukai, jika diluluskan oleh mahkamah, akan diagihkan kepada kelas mengikut Pelan Peruntukan yang diluluskan oleh mahkamah.

Pelan Peruntukan yang dicadangkan menyediakan peruntukan tidak simetri bagi hasil penyelesaian kepada ahli kelas. Peruntukan itu selaras dengan pandangan Penasihat Kelas mengenai merit undang-undang relatif bagi kedua-dua dokumen yang didakwa dipersoalkan, berdasarkan penilaian bukti yang ada. Kelas yang terdiri daripada sekuriti yang dibeli antara 1 Februari 2016 hingga 13 November 2016 ("Kelas I") adalah lebih lemah daripada kelas yang terdiri daripada sekuriti yang dibeli pada dan selepas 14 November 2016 ("Kelas II"). Akibatnya, hasil penyelesaian akan diperuntukkan, yang tertakluk kepada kelulusan Mahkamah, sebanyak 15% kepada Kelas I dan 85% kepada Kelas II.

Jika penyelesaian yang dicadangkan diluluskan, notis selanjutnya akan diterbitkan yang akan merangkumi arahan tentang cara ahli kelas boleh memfailkan Borang Tuntutan untuk mengambil bahagian dalam agihan tersebut dan tarikh akhir untuk berbuat demikian.

Untuk melihat Perjanjian Penyelesaian yang dicadangkan dan Pelan Peruntukan, serta untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penyelesaian yang dicadangkan, kemungkinan untuk membantah penyelesaian atau menghadiri perbicaraan kelulusan penyelesaian, sila layari https://www.faguyco.com/class-actions/baazov atau https://bergermontague.ca/cases/david-baazov/

Untuk maklumat lebih lanjut 

Faguy & Co.
329 de la Commune West, Suite 200
Montréal, Québec  H2Y 2E1
Tel: 514.285.8100
E-mel: mdhellencourt@faguyco.com

Berger Montague (Canada) PC
330 Bay Street, Suite 1302
Toronto, ON  M5H 2S8
Tel: 647.598.8772 samb. 2
E-mel: info@bergermontague.ca

Source: Velvet Payments Inc.
Keywords: Legal issues Legal Services