omniture

LUI Che Woo Prize ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2562

LUI Che Woo Prize Limited
2019-08-19 17:28 374

สานต่อพันธกิจการสร้างความศิวิไลซ์ให้กับโลกใบนี้

ฮ่องกง--19 สิงหาคม 2562--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation ประกาศรายชื่อ 3 ผู้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2562 ในวันนี้ เพื่อเชิดชูความสำเร็จอันโดดเด่นของบุคคลและองค์กรที่สร้างความศิวิไลซ์ให้กับโลกใบนี้ โดยผู้คว้ารางวัลในปีนี้ประกอบด้วย

  • The Nature Conservancy ผู้ชนะรางวัลสาขาการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน (Sustainability Prize)
  • Dr. Jennifer A. Doudna ผู้ชนะรางวัลสาขาการยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ (Welfare Betterment Prize)
  • Ms. Fan Jinshi ผู้ชนะรางวัลสาขาการส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวก (Positive Energy Prize)
(right to left) Dr. Moses Cheng Mo-Chi, member of the Board of Governors, Dr. Lui Che Woo, Founder & Chairman of the Board of Governors cum Prize Council and Professor Lawrence J. Lau, Chairman of the Prize Recommendation Committee.
(right to left) Dr. Moses Cheng Mo-Chi, member of the Board of Governors, Dr. Lui Che Woo, Founder & Chairman of the Board of Governors cum Prize Council and Professor Lawrence J. Lau, Chairman of the Prize Recommendation Committee.

 

Dr. Lui Che Woo gives thanks to those who have contributed to shaping the LUI Che Woo Prize and urges all to work together in pursuit of building a better world.
Dr. Lui Che Woo gives thanks to those who have contributed to shaping the LUI Che Woo Prize and urges all to work together in pursuit of building a better world.

 

Professor Lawrence J. Lau reveals the three 2019 LUI Che Woo Prize laureates, sharing their key achievements.
Professor Lawrence J. Lau reveals the three 2019 LUI Che Woo Prize laureates, sharing their key achievements.

 

The Nature Conservancy advances conservation through cutting-edge science, new technologies, groundbreaking partnerships and policies to achieve long lasting results for a more sustainable world.
The Nature Conservancy advances conservation through cutting-edge science, new technologies, groundbreaking partnerships and policies to achieve long lasting results for a more sustainable world.

 

Dr. Jennifer A. Doudna is the co-inventor of the revolutionary gene-editing tool CRISPR-Cas9, which has huge implications for the treatment and prevention of genetic diseases, as well as agriculture.
Dr. Jennifer A. Doudna is the co-inventor of the revolutionary gene-editing tool CRISPR-Cas9, which has huge implications for the treatment and prevention of genetic diseases, as well as agriculture.

 

A rare woman in her field, Ms. Fan Jinshi has overcome many social and financial challenges; and remained heroically committed to the preservation of the Mogao Grottoes in Dunhuang, China for 56 years.
A rare woman in her field, Ms. Fan Jinshi has overcome many social and financial challenges; and remained heroically committed to the preservation of the Mogao Grottoes in Dunhuang, China for 56 years.

 

การแถลงข่าวประกาศรายชื่อผู้คว้ารางวัล LUI Che Woo Prize ประจำปี 2562 ดำเนินการโดย Dr. Lui Che Woo ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล ร่วมด้วย Dr. Moses Cheng Mo-chi สมาชิกคณะกรรมการ และ Professor Lawrence J. Lau ประธานคณะกรรมการเสนอรางวัล

The Nature Conservancy คว้ารางวัลสาขาการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 องค์กรสิ่งแวดล้อมไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกแห่งนี้มีพันธกิจในการ "อนุรักษ์แผ่นดินและผืนน้ำที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพา" โดยผนึกกำลังหลายภาคส่วนให้มาร่วมกันจัดการกับความท้าทายที่สำคัญที่สุดในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ทางองค์กรยกระดับงานอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างความร่วมมือและการกำหนดนโยบายเพื่อบรรลุผลลัพธ์อันยั่งยืน The Nature Conservancy ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์กว่า 400 คน และสมาชิกกว่า 1 ล้านรายทั่วโลก โดยมีการปฏิบัติงานอนุรักษ์ครอบคลุม 72 ประเทศ ทั่ว 6 ทวีป นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 

สำหรับในฮ่องกง The Nature Conservancy ได้บ่มเพาะและมอบพลังให้แก่ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนกว่า 400 คน ใน 77 โรงเรียนทั่วฮ่องกง

Ms. Sally Jewell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Nature Conservancy กล่าวว่า "ดิฉันและเพื่อนร่วมงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล LUI Che Woo Prize สาขาการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน การสร้างโลกที่คนและธรรมชาติเติบโตไปด้วยกันเป็นความท้าทายอย่างมาก และ The Nature Conservancy รู้สึกซาบซึ้งใจที่ทางคณะกรรมการเชื่อมั่นในงานที่เราทำ การได้รับรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เราพยายามมากขึ้นเพื่อบรรลุพันธกิจของเรา นั่นคือ การอนุรักษ์แผ่นดินและผืนน้ำที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพา"

Dr. Jennifer A. Doudna คว้ารางวัลสาขาการยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติประจำปี 2562 นักชีวเคมีชาวอเมริกันท่านนี้ร่วมคิดค้น CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมที่พลิกวงการ โดยสามารถเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรมในเซลล์ของสัตว์และพืช CRISPR-Cas9 เป็นเครื่องมือปรับแต่งจีโนมที่รวดเร็ว แม่นยำ และราคาถูกกว่าเครื่องมืออื่นๆที่มีมาก่อนหน้านี้ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก CRISPR-Cas9 อาจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาหรือป้องกันโรคทางพันธุกรรมอย่างซิสติก ไฟโบรซิส หรือโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว รวมถึงโรคที่มีความซับซ้อนกว่าอย่างโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และเอชไอวี นอกจากนั้นยังสามารถใช้ปรับแต่งพันธุกรรมพืชให้ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น CRISPR-Cas9 มีศักยภาพมหาศาลในการยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ และงานของ Dr. Doudna ก็สร้างความหวังให้กับผู้คนหลายล้านทั่วโลก

Dr. Doudna กล่าวว่า "ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ LUI Che Woo Prize จากเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 รางวัลระดับนานาชาติเช่นนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก ดิฉัน ในฐานะตัวแทนของนักศึกษา เพื่อนร่วมงาน และผู้ประสานงานทุกคน ขอแสดงความขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ ที่เปิดโอกาสให้เราได้ตอกย้ำความจำเป็นของการใช้เทคโนโลยี CRISPR อย่างมีความรับผิดชอบ"

Ms. Fan Jinshi คว้ารางวัลสาขาการส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวกประจำปี 2562 Ms. Fan ได้รับสมญานามว่า "บุตรสาวแห่งเมืองตุนหวง" จากการอุทิศตนเพื่อศึกษาและอนุรักษ์วัดถ้ำม่อเกาแห่งเมืองตุนหวง ประเทศจีน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Ms. Fan ก้าวข้ามอุปสรรคทางสังคมและการเงินมากมาย และยืนหยัดอย่างกล้าหาญในสายงานนี้มานานถึง 56 ปี โดยมีส่วนช่วยยกระดับความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีของมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่งแห่งนี้ คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของเธอในการอนุรักษ์เชิงดิจิทัลและเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างได้สร้างมาตรฐานใหม่ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างสัมฤทธิ์ผล พลังบวกและความมุ่งมั่นอันไม่สั่นคลอนของเธอแม้จะต้องเผชิญกับกระแสต่อต้าน อุปสรรค และความยากลำบากนานัปการ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย

Ms. Fan กล่าวว่า "ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล LUI Che Woo Prize งานอนุรักษ์วัดถ้ำม่อเกาที่ดิฉันทำมาตลอดหลายสิบปีไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อรักษาวัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญแห่งนี้ ดิฉันหวังว่าการได้รับรางวัล LUI Che Woo Prize สาขาการส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวก จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของมรดกที่เรามีร่วมกันและความสัมพันธ์ของเราทุกคนในฐานะเพื่อนร่วมโลก"

Dr. Lui Che Woo ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล LUI Che Woo Prize กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ประกาศรายชื่อและฉลองความสำเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัล LUI Che Woo Prize ประจำปี 2562 ทั้งสามราย ที่ต่างมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการสร้างความศิวิไลซ์ให้กับโลกใบนี้ ด้วยการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ รวมถึงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวก ผมขอแสดงความยินดีจากใจจริงต่อผู้ชนะ และขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการเสนอรางวัล และคณะกรรมการตัดสินรางวัล ที่ระดมกำลังช่วยกันคัดเลือกผู้ชนะรางวัลในปีนี้ เราจะสานต่อพันธกิจในการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี และใช้รางวัลระดับนานาชาติ LUI Che Woo Prize เป็นเวทีในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม"

พิธีมอบรางวัล LUI Che Woo Prize ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยตัวแทนจาก The Nature Conservancy รวมถึง Dr. Jennifer A. Doudna และ Ms. Fan Jinshi จะเข้ารับรางวัลอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ กระบวนการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล LUI Che Woo Prize ประจำปี 2563 จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ โดยจะมีการส่งคำเชิญไปยังผู้เข้าชิงรางวัลกว่า 1,000 ราย ทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพ โดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ ศาสนา และเชื้อชาติ (ของบุคคล) หรือสถานที่ตั้ง (ขององค์กร)

สามารถดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ https://www.webcargo.net/l/pYIDYgM6UY/ 

เกี่ยวกับรางวัล LUI Che Woo Prize

LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation ซึ่งริเริ่มโดย Dr. LUI Che Woo ในปี 2558 เป็นรางวัลประจำปีระดับโลกที่มอบให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนสร้างความศิวิไลซ์ให้กับโลกและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่ได้อุทิศตนและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ รวมถึงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวก

ผู้ชนะรางวัลแต่ละรายจะได้รับเงินสด 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 2.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกียรติบัตร และถ้วยรางวัล โดยรางวัลแต่ละสาขาจะมอบให้แก่ผู้ชนะเพียงรายเดียว ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้

รางวัล LUI Che Woo Prize บริหารจัดการโดยบริษัท LUI Che Woo Prize Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ทำงานการกุศลและก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายในฮ่องกง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.luiprize.org 

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190819/2535704-1-a?lang=0
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190819/2535704-1-b?lang=0
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190819/2535704-1-c?lang=0
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190819/2535704-1-d?lang=0
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190819/2535704-1-e?lang=0
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190819/2535704-1-f?lang=0
โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180821/2217142-1LOGO?lang=0

Source: LUI Che Woo Prize Limited
Related Links:
Keywords: Education Environmental Products & Services Awards Conservation/Recycling Corporate Social Responsibility Environmental Issues