omniture

Tongji SEM รั้งอันดับ 31 ของหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับประจำปี 2020 โดย Financial Times

School of Economics and Management, Tongji University
2020-09-30 16:13 324

เซี่ยงไฮ้--30 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Tongji SEM ติดอันดับ 31 ในรายงาน Masters in Management Ranking ประจำปี 2020 ของ Financial Times
Tongji SEM ติดอันดับ 31 ในรายงาน Masters in Management Ranking ประจำปี 2020 ของ Financial Times

เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา นิตยสาร Financial Times (FT) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการที่ดีที่สุดในโลก (Global Masters in Management (MiM) Ranking) ประจำปี 2020 โดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการของ Tongji SEM ขึ้นแท่นเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดอันดับที่ 31 ของโลก และอันดับที่ 2 ในจีน นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่หลักสูตร MiM ของ Tongji SEM ติดท็อป 50 ของโลกในรายงานฉบับนี้

การจัดอันดับหลักสูตร MiM ของ Financial Times มีชื่อเสียงในเรื่องเกณฑ์การประเมินที่เข้มงวด, การสำรวจข้อมูลในเชิงปรนัยและมีความเป็นอิสระ ตลอดจนระบบการประเมินผลที่เจาะลึกและครอบคลุม จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในการจัดอันดับหลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับโลก สำหรับการจัดอันดับหลักสูตรธุรกิจของ FT นั้นจะพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้ 24 ประการซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เพื่อประเมินความแข็งแกร่งโดยรวมของสถาบันสอนวิชาด้านธุรกิจและคุณภาพของหลักสูตร จากการประเมินดังกล่าวพบว่า Tongji SEM มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนที่อยู่ในอันดับ 3 ของโลกด้วยอัตราการขึ้นเงินเดือนถึง 105% อยู่ในอันดับ 6 ของโลกด้านการให้บริการทางอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 100% สามารถหางานทำได้ภายใน 3 เดือน และรั้งอันดับที่ 14 ของโลกในบรรดาสถาบันธุรกิจ 100 อันดับแรกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ทั้งยังอยู่ในอันดับที่ 15 ในด้านความพึงพอใจโดยรวม นอกจากนี้ ในปัจจัยชี้วัดที่สำคัญ ๆ อาทิ คณะและความเป็นสากล ยังพบว่า Tongji SEM อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร MiM ของ Tongji SEM มีจุดประสงค์ที่จะบ่มเพาะบุคลากรที่เป็นหัวกะทิในด้านการบริหารจัดการ ให้มาพร้อมกับความมีวิสัยทัศน์ที่เป็นสากล ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เปี่ยมด้วยความสามารถในการวิจัยเชิงนวัตกรรม และทักษะการแก้ปัญหาในแนวทางปฏิบัติ โดย Tongji SEM ได้เข้าไปร่วมมือกับสถาบันธุรกิจชั้นนำจำนวนมากในต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอินเตอร์ และช่วยให้นักเรียนได้ปรับปรุงทัศนคติด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองแบบสากล และในขณะเดียวกันก็ความสำคัญกับการบูรณาการวิชาการเข้ากับการปฏิบัติจริง โดยได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาอาชีพ (Career Development Center - CDC) ของ Tongji SEM ยังเชิญให้ผู้จัดการจากภาคอุตสาหกรรมมามอบคำแนะนำด้านการวางแผนและพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาในกิจกรรม "Dialogue with HR" และ "Peer Lecture" ทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพออนไลน์และแพลตฟอร์มให้บริการเรื่องการหางานผ่านการมอบคำแนะนำแบบตัวต่อตัว เพื่อให้นักศึกษาได้รับการแนะนำและการสนับสนุนที่เหมาะสมครบถ้วนตั้งแต่กระบวนการฝึกงานไปจนถึงการหางานทำ

การปรับปรุงความเป็นสากลนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ Tongji SEM ยึดมั่นมาตลอด การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน ทำให้นักศึกษาต่างชาติเริ่มเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในประเทศจีนเพิ่มเรื่อย ๆ เพื่อส่งเสริมการโปรโมทแบรนด์ "Studying in China" Tongji SEM จึงได้ยกระดับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการระดับโลก (MGM) สำหรับนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาต่างชาติให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระหว่างประเทศและการทำธุรกิจในจีน ควบคู่ไปกับการสรรสร้างทักษะความเป็นผู้นำในการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sem.tongji.edu.cn/semen/programs/mim-new/mim-overview/about-mgbm).

คำบรรยายภาพ: นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการของ Tongji SEM
คำบรรยายภาพ: นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการของ Tongji SEM

Source: School of Economics and Management, Tongji University
Keywords: Banking/Financial Service Education Higher Education Publishing/Information Service Survey, Polls & Research
Related News