omniture

SEGi สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของมาเลเซีย เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ทั่วโลก

SEGi University and Colleges
2020-10-07 17:45 436

โกตาดามันซารา, มาเลเซีย--7 ตุลาคม 2563--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ปัจจุบัน นายจ้างให้ความสำคัญมากขึ้นกับแรงงานที่มีทักษะสูงและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ผู้ใหญ่จำนวนมากจึงตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือโดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป โดยผู้ที่มีงานทำแล้วก็หวังว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนผู้ที่ยังไม่มีงานทำก็หวังว่าจะได้รับโอกาสในการมีรายได้ที่มั่นคง แม้แต่ในแวดวงอาชีพอิสระ เช่น ผู้รับจ้างทำงานบ้าน ฟรีแลนซ์ พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานพาร์ทไทม์ ก็ยังมีความพยายามไต่เต้าให้พ้นจากวงจรเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะมีภูมิหลังแตกต่างกันอย่างไร ผู้ที่ตัดสินใจศึกษาต่อมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ พวกเขาต่างต้องการกำหนดอนาคตของตนเองใหม่

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น ห้องเรียนดิจิทัลและห้องแล็บคอมพิวเตอร์อันทันสมัย ช่วยให้การเรียนการสอนที่ SEGi สะดวกสบายขึ้น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น ห้องเรียนดิจิทัลและห้องแล็บคอมพิวเตอร์อันทันสมัย ช่วยให้การเรียนการสอนที่ SEGi สะดวกสบายขึ้น

 

SEGi University สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนผ่านทาง Google Classroom
SEGi University สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนผ่านทาง Google Classroom

 

แพลตฟอร์ม SEGiRISE เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้สร้างอนาคตใหม่ผ่านหลักสูตรการยกระดับทักษะมากมาย
แพลตฟอร์ม SEGiRISE เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้สร้างอนาคตใหม่ผ่านหลักสูตรการยกระดับทักษะมากมาย

ด้วยเหตุนี้ SEGi University and Colleges จึงพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ที่มีชื่อว่า SEGiRISE เพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้แก่ทุกคน โดย SEGiRISE เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นภายใต้ระบบนิเวศระดับโลก SEGi Global Ecosystem ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้สร้างอนาคตใหม่ผ่านหลักสูตรการยกระดับทักษะมากมาย

ไม่ว่าจะมีภูมิหลังทางการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพเป็นอย่างไร ผู้เรียนจากทั่วโลกก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตหรือยกระดับคุณภาพชีวิตตามที่ตั้งใจไว้

SEGiRISE มอบความยืดหยุ่นให้แก่ผู้เรียนทุกประเภทที่มีความต้องการแตกต่างกัน ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้ การเรียนแบบทั่วไป และการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ SEGi ถือกำเนิดขึ้นในปี 2520 ในฐานะสถาบันสามัญ ก่อนที่จะพัฒนาจนกลายเป็นสถาบันวิชาชีพธุรกิจชั้นนำ และได้รับการยกย่องในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศทางธุรกิจและการบัญชี

นอกจากนี้ SEGi ยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการเรียนออนไลน์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการอุดมศึกษาให้เปิดหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ส่งผลให้คนทำงานหันมาลงเรียนหลักสูตรการศึกษาทางวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่องของ SEGi กันมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการยกระดับการศึกษาอิงการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในระดับชาติ

จุดแข็งของโปรแกรม SEGiRISE คือความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเลือกรูปแบบการศึกษาและการชำระค่าเล่าเรียน โดยการเรียนออนไลน์ช่วยให้เรียนตามทันผ่านวิดีโอการสอนที่บันทึกไว้ และผู้เรียนสามารถล็อกอินเข้าบัญชีของตนเองเพื่อดูข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียน การบ้าน ตารางเรียน และการชำระค่าเล่าเรียน ตลอดจนพูดคุยกับเพื่อนและครูผู้สอนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ กระดานดำ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Panopto ของ SEGi   

ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมห้องเรียนเสมือนผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Skype, Microsoft Teams และ Google Meet ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมการเรียนรู้จากบ้านอย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาและสร้างสมดุลชีวิต-การเรียน-การทำงานได้ดีขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ SEGi University and Colleges ยังนำเสนอหลักสูตรระยะสั้นในราคาย่อมเยาสำหรับผู้เรียนทั้งระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ขณะเดียวกันยังมีหลักสูตรระยะสั้นแบบให้เครดิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ผ่านการโอนเครดิต ทางสถาบันนำเสนอหลักสูตรมากมายที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้นไปจนถึงเวิร์กช็อปออนไลน์ และทุกหลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนคุณวุฒิทางวิชาชีพของผู้เรียนทุกคน

ก่อนหน้านี้ SEGi ได้ตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นสถาบันชั้นนำด้าน IR4.0 (Industrial Revolution 4.0 หรือ Industry 4.0) ด้วยการบ่มเพาะผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถพร้อมสำหรับโลกอนาคต

Industry 4.0 มีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและชุมชน โดยผลการศึกษามากมายแสดงให้เห็นว่า บรรดาเทคโนโลยีเกิดใหม่อาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานมากถึง 28 ล้านตำแหน่งเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เมื่อตลาดงานเปลี่ยนไป มนุษย์ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตาม อุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องการแรงงานที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทั้งยังต้องมีความรู้ด้านข้อมูลและดิจิทัลอย่างเพียงพอด้วย

เพื่อสร้างแรงงานยุคใหม่ SEGi ได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่าน และ 4 กลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะช่วยให้ทางสถาบันก้าวขึ้นเป็นสถาบันชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการวิจัย ขณะเดียวกัน ทางสถาบันยังตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นศูนย์รวมผู้มีความสามารถในอุตสาหกรรม รวมถึงศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วย

SEGi พิจารณาตลาดใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นสถาบัน IR4.0 ชั้นนำ ด้วยการดำเนินการตามแนวทาง 4R Approach ได้แก่ Reimagine (จินตนาการ), Recognise (ตระหนัก), Redefine (กำหนดนิยามใหม่) และ Revolutionise (ปฏิวัติ)

เพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสได้รับการจ้างงานมากขึ้นในบริษัทใหม่และตำแหน่งงานใหม่ ระบบนิเวศระดับโลก SEGi Global Ecosystem จึงสอนให้ผู้เรียนและบุคลากรของทางสถาบันรู้จักจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในการตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

ขณะเดียวกัน ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรในอุตสาหกรรม ทางสถาบันยังตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการเปิดเวทีให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ปลดปล่อยศักยภาพและความสามารถที่แท้จริง เพื่อสร้างผลกระทบต่อชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ทางสถาบันต้องปลูกฝังแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในหัวใจของผู้เรียน ด้วยการกำหนดนิยามใหม่ของอนาคต โดยผู้เรียนต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคือส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ และต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับตนเอง

ด้วยความเข้าใจเหล่านี้ ทางสถาบันจะสามารถปฏิวัติตลาดได้ง่ายขึ้นผ่านการนำเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเติบโตและทิศทางของตลาด

ยุทธศาสตร์เหล่านี้ไม่เพียงทำให้ SEGi มีความกลมกลืนกับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสมดุลและสมบูรณ์ พร้อมด้วยทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ SEGi ยังกำหนด 4 แนวทางที่จะผลักดันสถาบันสู่ความเป็นผู้นำ ได้แก่ Smart Partnerships (การสร้างความร่วมมืออย่างชาญฉลาด), Curricula Enhancement (การพัฒนาหลักสูตร), State-of-the-Art Facilities (สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย) และ New and Innovative Programmes (โปรแกรมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์)

การสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือ ขณะที่การรวม IR4.0 ไว้ในหลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนาทักษะก็ช่วยให้ SEGi สามารถนำเสนอโปรแกรมการศึกษาที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดโลก นอกจากนี้ SEGi ยังปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ประกอบของ IR4.0 เช่น การผลิตอัจฉริยะ แบบจำลอง ห้องเรียนอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และอีกมากมาย โดยยุทธศาสตร์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมาเลเซียให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนมูลค่าสูง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่สร้างผลกระทบสูง

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20201006/2941262-1-a?lang=0
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20201006/2941262-1-b?lang=0
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20201006/2941262-1-c?lang=0

Source: SEGi University and Colleges
Keywords: Education Higher Education New products/services