omniture

RMI ผนึกกำลัง 6 ธนาคารใหญ่ระดับโลก ลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมเหล็ก

Rocky Mountain Institute
2021-05-28 18:22 33

Citi, Goldman Sachs, ING, Societe Generale, Standard Chartered และ UniCredit ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาข้อตกลงทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในการลดการปล่อยคาร์บอน

นิวยอร์ก--28 พฤษภาคม 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ธนาคารชั้นนำหลายรายที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่อุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ Citi, Goldman Sachs, ING, Societe Generale, Standard Chartered และ UniCredit ได้กำหนดมาตรฐานร่วมกันเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมเหล็ก ผ่านข้อตกลงทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ โดยธนาคารเหล่านี้ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงาน Steel Climate-Aligned Finance Working Group และได้รับการสนับสนุนจาก Center for Climate-Aligned Finance ของ RMI โดยมีเป้าหมายในการร่างข้อตกลงในอุตสาหกรรมเหล็กก่อนที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) จะเปิดฉากขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างกรอบเพื่อวัดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเหล็กในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเป็นเวทีสนับสนุนการลดปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมเหล็ก

เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรม แต่สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งปล่อยคาร์บอนราว 7% ของทั้งหมดทั่วโลก และยังพึ่งพาถ่านหินอย่างมากนั้น ทางเลือกที่ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น ความหนาแน่นของคาร์บอนในอุตสาหกรรมเหล็กทำให้บรรดาสถาบันทางการเงินคาดหวังว่าจะเข้ามามีส่วนช่วยลดการปล่อยคาร์บอน

คณะทำงานดังกล่าวซึ่งนำโดย ING ร่วมกับ Societe Generale ประกอบด้วยตัวแทนระดับสูงจากฝ่ายปล่อยสินเชื่อให้แก่อุตสาหกรรมเหล็กและเหมืองแร่ของธนาคารแต่ละแห่ง โดยคณะทำงานจะกำหนดขอบเขตการทำงาน แนวทางการปล่อยคาร์บอน ระเบียบวิธี และโครงสร้างการกำกับดูแลของข้อตกลงทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว

แม่แบบของข้อตกลงดังกล่าวคือ Poseidon Principles ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล โดยเป็นข้อตกลงแรกที่จัดทำขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ และพัฒนาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งธนาคารชั้นนำที่ปล่อยสินเชื่อให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ บริษัทในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญ นับเป็นตัวอย่างของกรอบการทำงานที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ความพยายามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mission Possible Partnership (MPP) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำและผู้ประกอบธุรกิจกว่า 400 ราย เพื่อเร่งลดการปล่อยคาร์บอนใน 7 อุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมเหล็ก สำหรับคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ MPP และเป็นส่วนหนึ่งของ Net-Zero Steel Initiative (NZSI) ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตและซัพพลายเออร์รายใหญ่ของโลกในอุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งนี้ Center for Climate-Aligned Finance ของ RMI จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างคณะทำงานกับ NZSI เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเป้าหมายของผู้ผลิตเหล็กและธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อจะมีความสอดคล้องกัน

"การจัดตั้งคณะทำงานเป็นเพียงก้าวแรกของการสร้างอุตสาหกรรมเหล็กที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ" James Mitchell ผู้อำนวยการ Center for Climate-Aligned Finance กล่าว

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
Alex Chin, associate - media relations, โทร: +1 973-262-0002, อีเมล: achin@rmi.org

 

เกี่ยวกับ RMI
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RMI ได้ที่ www.rmi.org

 

Source: Rocky Mountain Institute
Related Links:
Keywords: Alternative Energies Banking/Financial Service Environmental Products & Services Mining/Metals Oil/Energy Precious Metals Utilities Contracts