omniture

บริษัทในเครือ Yili คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากรัฐบาลไทย

Yili Group
2021-08-06 14:41 64

กรุงเทพฯ--6 สิงหาคม 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Yili Group บริษัทผู้ผลิตนมชั้นนำของเอเชีย มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสร้างงานเพื่อช่วยปลดปล่อยศักยภาพของคนในท้องถิ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัท จอมธนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Yili และเป็นผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ที่สุดของไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศ "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานของประเทศไทย โดยเกียรติยศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไทยให้การยอมรับอย่างสูงต่อความทุ่มเทของ Yili ในการสร้างสถานประกอบการที่ยอดเยี่ยมและส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ

บริษัทในเครือ Yili คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากรัฐบาลไทย
บริษัทในเครือ Yili คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากรัฐบาลไทย

รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศไทยซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่อุทิศตนเพื่อยกระดับสถานประกอบการและสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแรงงานโดยร่วมมือกับสหภาพแรงงานและคณะกรรมการสวัสดิการ โดยบริษัทจอมธนาเข้าร่วมการประเมินเป็นครั้งแรกก็ได้รับรางวัลแล้ว และถือเป็นรางวัลระดับประเทศครั้งที่สองของจอมธนา หลังจากที่ได้รับรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

ตลอดสองปีที่ผ่านมา จอมธนาได้พัฒนาสถานประกอบการให้ดีขึ้นด้วยการลงทุนด้านเงินทุน อุปกรณ์ และทรัพยากรบุคคล โดยจอมธนาทุ่มเงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาทในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบจ่ายไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบประปา เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ จอมธนายังปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียใหม่หลายแห่งและเร่งเปิดใช้งานแม้เผชิญกับความท้าทายจากโควิด-19 ขณะเดียวกัน จอมธนาได้ปรับปรุงโรงอาหาร พื้นที่พักผ่อน และบริการรถรถรับ-ส่งพนักงาน

นางประนอม ทองศร หัวหน้าฝ่ายผลิต กล่าวว่า "สองปีที่ผ่านมาบริษัทเปลี่ยนไปมาก โรงงานเก่ามีรูปลักษณ์ใหม่ และอาหารที่โรงอาหารก็อร่อยขึ้น ทุกคนชอบมาก รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทำงานที่นี่" ขณะเดียวกัน นางสาวรุ่งทิวา เปี่ยมปราโมทย์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวถึงแนวโน้มของบริษัทว่า "เราหวังว่าบริษัทของเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ขยายช่องทาง และมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจและเลือก เข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง"

พนักงานของจอมธนาได้รับโอกาสมากมายในการพัฒนาอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และสร้างความตระหนักในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ ขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม เพื่อให้พนักงานได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และส่งเสริมการเข้าสังคม นอกจากนี้ Yili ได้ร่วมมือกับสหภาพแรงงานเพื่อนำกลไกระดับมืออาชีพมาใช้ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน

ความพยายามของ Yili ในด้านบรรษัทภิบาลส่งผลให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจมากมายมีแนวโน้มสดใส โดยรายงานประจำปี 2563 ของ Yili ระบุว่า ยอดขายต่อปีในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ ในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 จอมธนาได้เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าชีวิตประจำวันของพนักงานจะไม่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกัน บริษัทใช้ทุกมาตรการเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของพนักงานที่ทำงานที่จอมธนา โดยจัดสรรเงินเกือบ 10 ล้านบาทเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด บริษัทได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานจำนวน 450,000 ชิ้น จัดซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 12 ตัน รวมถึงทำการทดสอบ PCR และฉีดวัคซีนให้กับพนักงานที่สมัครใจ ปัจจุบัน พนักงานมากกว่า 90% ที่จอมธนาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย โดย Yili เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

Yili ได้เร่งขยายธุรกิจไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งความร่วมมือระดับโลกยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้าง "ระบบนิเวศสุขภาพระดับโลก" ปัจจุบัน Yili ได้สร้างความร่วมมือระดับโลกกับพันธมิตรใน 33 ประเทศ ทั่ว 5 ทวีป และบริษัทจะเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป

Source: Yili Group
Related Stocks:
Shanghai:600887
Related Links:
Keywords: Beverages Food/Beverages Workforce Management/Human Resources Awards