omniture

Risen Energy ได้รับการจัดอันดับระดับบรอนซ์โดย EcoVadis จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Risen Energy Co., Ltd
2021-09-14 10:00 73

หนิงโป, จีน--14 กันยายน 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมื่อไม่นานมานี้ Risen Energy ได้รับการจัดอันดับระดับบรอนซ์โดยบริษัท EcoVadis จากฝรั่งเศส อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานอันเหนือชั้น โดยบริษัทยึดมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด พร้อมกับมีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาขั้นต่อไปในอุตสาหกรรม 

EcoVadis เป็นผู้ให้การรับรองระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทที่ติดทำเนียบ Fortune Global 500 รวมถึงลูกค้าระดับไฮเอนด์ในหลายประเทศของ Risen Energy โดยการรับรองของ EcoVadis ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับแพลตฟอร์มระบบที่สร้างโดยองค์กรด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ครอบคลุมการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหมดยกเว้นในส่วนของคุณภาพ โดยทำการประเมินอย่างเป็นระบบในแง่ของโครงสร้างโดยรวมขององค์กร สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรมทางธุรกิจ และการจัดซื้อที่ยั่งยืน

ผนวกความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวม

Risen Energy บรรลุหลักชัยด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์มากมายต่างผ่านการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น TÜV, CE, UL, GS, ROHS, REACH, PAHS และอื่น ๆ เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทผ่านการรับรองด้านการปล่อยคาร์บอนในฝรั่งเศส และผ่านการรับรองด้านการป้องกันอัคคีภัยในอิตาลี ขณะเดียวกัน Risen Energy ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังเดินหน้าลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิต การจัดซื้อ และทั่ววงจรชีวิต พร้อมกับรักษาประสิทธิภาพและผลผลิตในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ในปีนี้ โดยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดอันเข้มงวดด้านการจัดการภายในองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Risen Energy ดำเนินการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทำให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาหลายโครงการที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ Risen Energy ยังเดินหน้าปรับปรุงการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรผ่านการใช้มาตรการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการประปาแบบรวมศูนย์ การอัปเกรดเทคโนโลยี และการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียว ซึ่งเป็นฉันทามติที่ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกัน

นอกจากนี้ Risen Energy ยังตั้งเป้าควบคุมการปล่อยมลพิษ 100% ด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการมลพิษและของเสีย โดยของเสียที่เก็บกู้ได้จะถูกคัดแยกและกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลตามกฎหมายและข้อกำหนด ซึ่งการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมโดยไม่พลาดทุกรายละเอียดและการยึดมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ช่วยให้ Risen Energy ประสบความสำเร็จในการสร้างบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพนักงาน เพราะคนมีความสำคัญที่สุด     

Risen Energy ระบุว่า การวางแผนระยะยาวเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และบริษัทได้พัฒนาแนวทางการจัดการทั่วไปแบบหลายระบบโดยอ้างอิงมาตรฐานการรับรองระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานให้ดีที่สุด โดยส่วนหนึ่งของแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การต่อต้านการคุกคาม การต่อต้านการบังคับใช้แรงงาน การไม่ใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด การปกป้องสิทธิของพนักงานในการชุมนุมและร่วมเจรจาต่อรอง การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน การจัดชั่วโมงทำงานอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการกำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการปกป้องสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของพนักงาน

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าภายในองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการจ้างและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน บริษัทได้วางระบบสวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาที่พนักงานกังวลที่สุด พร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและสนุกสนาน นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานแต่ละคนและทุกคนทำงานให้ดีที่สุด Risen Energy ยังมอบโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาวิชาชีพและจูงใจพนักงานผ่านโครงการฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นเป็นระยะ รวมถึงทบทวนตำแหน่งงานบ่อยครั้งเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน

การบริหารที่อิงจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Risen Energy วางระบบองค์กรโดยยึดมั่นในคติที่ว่า "ต้องรักษาสัญญาและลงมือทำด้วยความเด็ดเดี่ยว" พร้อมกับคาดหวังให้พนักงานมี "ความเป็นเลิศควบคู่จริยธรรม" โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมพนักงานใหม่ทุกคน และเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าสิ่งที่สอนพนักงานใหม่คือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเท่านั้น และทุกคนต้องร่วมกันสร้างและปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงยิ่งกว่านี้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งมอบบริการคุณภาพดีที่สุดให้แก่ตลาด 

การจัดซื้อที่ยั่งยืนและตรวจสอบที่มาได้

Risen Energy ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสารและสารเคมีควบคุม โดยผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์วัตถุดิบทุกรายต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS และ REACH เพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายผ่านการทดสอบจากหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้ และมั่นใจได้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์และสิ่งแวลดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อลดการสิ้นเปลืองวัสดุทำบรรจุภัณฑ์และเพิ่มอัตราการรีไซเคิลในกระบวนการบรรจุ บรรทุกและขนถ่าย ขนส่ง และแยกชิ้นส่วน

Source: Risen Energy Co., Ltd
Related Stocks:
Shenzhen:300118
Keywords: Alternative Energies Computer/Electronics Electrical Utilities Electronic Components Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities Awards
Related News