omniture

CCTV+: ศูนย์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในมณฑลส่านซีร่วมสืบสานสมบัติอันล้ำค่าจากรุ่นสู่รุ่น

CCTV+
2021-09-16 13:18 33

ปักกิ่ง--16 กันยายน 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ศูนย์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในอำเภอซุยเต๋อ มณฑลส่านซี ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์โดยบรรพบุรุษและส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง

ศูนย์จัดแสดงแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 5,123 ตารางเมตร มีการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ 3 รายการ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับภูมิภาค 8 รายการ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา

การแกะสลักหินในอำเภอซุยเต๋อมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ทักษะการแกะสลักหินคือรากเหง้าและวิถีของชาวบ้านในซุยเต๋อ โดยแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์อันน่าทึ่งและความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะของชาวบ้าน

ขณะเดียวกัน Suimi suona ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะพื้นบ้าน Shaanbei suona ก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี โดยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

Yangko คือระบำพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากระบำพื้นเมืองของชาวฮั่น โดยสะท้อนถึงความจริงใจและการมองโลกในแง่ดีของชาวบ้านทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี ทั้งยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง

การอนุรักษ์ สืบสาน และใช้ประโยชน์จากสมบัติอันล้ำค่าเหล่านี้ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสานอารยธรรมมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั่วโลก

ลิงก์: https://youtu.be/RYs0O9MGUFY

Source: CCTV+
Keywords: Art Entertainment Internet Technology Publishing/Information Service Telecommunications
Related News