omniture

CGTN: เผิง ลี่หยวน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women's Education

CGTN
2021-10-18 17:04 48

ปักกิ่ง--18 ตุลาคม 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นางเผิง ลี่หยวน ภริยาของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และทูตพิเศษขององค์การยูเนสโกในด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women's Education ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์

 

สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเด็กหญิงและสตรีผู้ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย เพื่ออุดช่องว่างระหว่างเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบราซิล และโครงการมอบพลังให้เด็กหญิงและสตรีในโมซัมบิกผ่านกลุ่มสตรีด้วยกันและสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นางเผิงได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากบราซิลและโมซัมบิกผ่านทางวิดีโอ

นางเผิงกล่าวว่า นับตั้งแต่ยูเนสโกและประเทศจีนจัดตั้งรางวัลนี้ขึ้นมาในปี 2558 ก็ได้สร้างอิทธิพลเชิงบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี พร้อมกับเสริมว่าเด็กหญิงและสตรีหลายแสนคนได้พัฒนาความรู้และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ตลอดจนมีความมั่นใจมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตและสานฝันของตนเอง

นางเผิงกล่าวว่า นอกจากนั้นยังมีคนจำนวนมากขึ้นที่หันมาช่วยส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี รวมทั้งสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในแวดวงการศึกษาทั่วโลก

ขณะเดียวกัน นางเผิงได้แสดงความหวังว่าประชาคมโลกจะให้ความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรีมากขึ้น ตลอดจนสร้างคุณูปการต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปี 2573

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเด็กหญิงและสตรีในแง่ของการศึกษา และนางเผิงได้เรียกร้องให้ยกระดับความพยายามในการมอบการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพให้แก่ประชากรกลุ่มนี้ โดยนางเผิงแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งปันทรัพยากรการศึกษาออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงยกระดับการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรีที่มาจากครอบครัวยากจนและพื้นที่ยากจน นอกจากนี้ นางเผิงยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กหญิงและสตรี เพื่อยกระดับสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างครอบคลุม

ขณะเดียวกัน ออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของจีนในการจัดตั้งรางวัลนี้ รวมถึงการมีส่วนช่วยให้เด็กหญิงและสตรีสามารถทำตามความฝันของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โรคระบาด

รางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women's Education ยกย่องบุคคล สถาบัน และองค์กรที่สร้างคุณูปการอันโดดเด่นในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี

https://news.cgtn.com/news/2021-10-15/Peng-Liyuan-attends-UNESCO-award-ceremony-for-girls-women-s-education-14nUt4YoSTm/index.html

Source: CGTN
Related Links:
Keywords: Computer/Electronics Education Multimedia/Online/Internet Publishing/Information Service Awards Women-related news
Related News