omniture

Xinhua Silk Road: เมืองอู๋หูทางตะวันออกของจีนมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล

Xinhua Silk Road
2022-01-17 11:55 38

ปักกิ่ง—17 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมืองอู๋หูในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน มีแผนที่จะส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

Ning Bo นายกเทศมนตรีเมืองอู๋หู เปิดเผยว่า เมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นประตูในการทำการค้ามานับตั้งแต่สมัยโบราณ และได้บ่มเพาะวัฒนธรรมการค้าและจิตวิญญาณในการผจญภัยเอาไว้

Photo shows Ning Bo, mayor of Wuhu in east China's Anhui Province.
Photo shows Ning Bo, mayor of Wuhu in east China's Anhui Province.

นายกเทศมนตรีเมืองอู๋หู กล่าวว่า "นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร โดยเมืองอู๋หูได้สร้างบรรยากาศที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ"

เมืองอู๋หูได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ มากมาย ในการสนับสนุนให้บุคคลและองค์กรเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้สร้างนิคมนวัตกรรม 10 แห่ง รวมพื้นที่กว่า 3 ล้านตารางเมตร เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้เริ่มธุรกิจ ทั้งยังจัดสรรงบอุดหนุนอีกถึง 1 พันล้านหยวนเพื่อส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทุกปี

นอกจากนี้ เมืองอู๋หูยังได้ดำเนินการตามแผนระยะเวลา 3 ปี เพื่อเพิ่มจำนวนองค์กรภาคเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นเป็นเท่าตัว โดยมีมาตรการรองรับมากมาย ทั้งค่าตอบแทนตามผลงาน การสนับสนุนโปรเจกต์ เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา และการจูงใจในรูปแบบหุ้น เพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ เร่งสร้างนวัตกรรม

ในปี 2564 เมืองอู๋หูมีการลงทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วน 3.34% ของ GDP ทั้งเมือง

Photo shows the host venue of a cultural festival held in Wuhu, east China's Anhui Province. (Xinhua/Wang Fei)
Photo shows the host venue of a cultural festival held in Wuhu, east China's Anhui Province. (Xinhua/Wang Fei)

ปัจจุบัน เมืองอู๋หูมีศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนารวมกัน 55 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนราวหนึ่งในสี่ของทั้งมณฑล โดยมีทีมบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 580 กลุ่ม และองค์กรภาคเทคโนโลยีขั้นสูง 1,276 แห่ง เช่นเดียวกับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคเทคโนโลยีรวม 1,521 แห่ง

Photo shows the Chery Automobile's intelligent workshop.
Photo shows the Chery Automobile's intelligent workshop.

นายกเทศมนตรีเมืองอู๋หูเสริมว่า อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมช่วยส่งเสริมการพลิกโฉมและยกระดับอุตสาหกรรมได้ เพื่อสนับสนุนการผลิตอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

เมืองอู๋หูได้ออกแนวปฏิบัติให้กลุ่มองค์กรตัวอย่างที่คัดเลือกไว้ 100 แห่งได้ใช้ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการที่มีความครอบคลุม เพื่อสนับสนุน SME ในทางเทคโนโลยี

ในขณะเดียวกัน อินเทอร์เน็ตและโปรเจกต์ต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับบริการภาคองค์กร ได้ผนวกรวมกันอย่างลงตัวเพื่อส่งเสริมการพลิกโฉมและยกระดับเศรษฐกิจแท้จริง โดยองค์กรต่าง ๆ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1%

ภายในปี 2566 ธุรกิจ SME กว่า 3,000 แห่งน่าจะหันมาใช้แพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัล

Photo shows an aircraft production workshop of Wuhu Aviation Industrial Park. (Xinhua/Wang Fei)
Photo shows an aircraft production workshop of Wuhu Aviation Industrial Park. (Xinhua/Wang Fei)

นอกจากนี้ เมืองอู๋หูยังมีแผนสร้างฐานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพลังงานการบินขนาดกลางและขนาดเล็ก และฐานนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ พร้อมเร่งพัฒนาการซ่อมบำรุงอากาศยานแบบบูรณาการด้วย

https://en.imsilkroad.com/p/325957.html

Source: Xinhua Silk Road
Keywords: Banking/Financial Service Computer/Electronics Internet Technology Mining/Metals Publishing/Information Service Telecommunications STEM (Science,Technology,Engineering,Mathematics)
Related News